Νεα συνεργασια για τη Lavisoft

Σε υπογραφή σύμβασης προχώρησε η Lavisoft με τη βιομηχανία συστημάτων άρδευσης Eurodrip, για την εγκατάσταση του συστήματος ωρομέτρησης εργαζομένων Time Master.

 

Το Time Master ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR Master της Lavisoft και συνεργάζεται με κατάλληλους ηλεκτρονικούς σταθμούς ωρομέτρησης (Time Attendance Terminals) για τη συλλογή των στοιχείων που συγκεντρώνονται σ’ αυτούς από τα “χτυπήματα” των καρτών παρουσίας των εργαζομένων. Στη συνέχεια, η εφαρμογή αναλαμβάνει την επεξεργασία των στοιχείων, την έκδοση όλων των απαραίτητων καταστάσεων, αναλυτικών και συγκεντρωτικών, καθώς και τη δημιουργία κατάλληλων αρχείων για αυτόματη ενημέρωση του προγράμματος μισθοδοσίας.

 

Τέλος, το Time Master έχει τη δυνατότητα της αυτόνομης λειτουργίας για τη διαχείριση των παρουσιών του ανθρώπινου δυναμικού.