Νεα εγκατασταση IP τηλεφωνιας απο την Cosmos Business Systems

Η Cosmos Business Systems ανέλαβε τη σχεδίαση, υλοποίηση, μετάπτωση και υποστήριξη της νέας τηλεφωνικής υποδομής για την εταιρεία “Θεοδώρου Αυτοματισμοί”.

 

Η νέα υποδομή βασίζεται στην πλατφόρμα BE6000 της εταιρίας Cisco Systems σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας. H λύση BE6000 αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχει η εικονικοποίηση ενοποιώντας σε μία ενιαία πλατφόρμα πολλαπλές εφαρμογές μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι επικοινωνίες φωνής και εικόνας (unified communications), η υποστήριξη κινητικότητας (mobility), η ανταλλαγή μηνυμάτων (messaging), η πληροφόρηση διαθεσιμότητας (presence) και η κεντρικοποιημένη διαχείριση.

Η λύση είναι πλήρως επεκτάσιμη σε επίπεδο νέων εφαρμογών, προσθήκης χρηστών και διασύνδεσης με cloud-based εφαρμογές συνεργατικότητας διευρύνοντας τις δυνατότητες επικοινωνίες και συνεργασίας της εταιρίας.

 

Σημειώνουμε ότι η Cosmos Business Systems αποτελεί εξειδικευμένο συνεργάτη της Cisco Systems έχοντας υλοποιήσει πληθώρα σύνθετων έργων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.