Νεα εγκατασταση Avaya IP τηλεφωνιας απο την Cosmos

Η εταιρεία Cosmos Business Systems, υπέγραψε σύμβαση έργου με το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου για την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και εκπαίδευση ολοκληρωμένου ενοποιημένου συστήματος ΙΡ τηλεφωνίας, συμπεριλαμβανομένων και τριών ετών συντήρησης.

 

Το έργο αποτελείται από ενοποιημένες πλατφόρμες ΙΡ τηλεφωνίας (που περιλαμβάνει software και σχετικό hardware) για περίπου 300 χρήστες (με πρόνοια επέκτασης) προσφέροντας τις πλέον σύγχρονες εφαρμογές της εταιρείας Avaya, αναβαθμίζοντας ολόκληρη την υποδομή του Ινστιτούτου.

 

Με το εν λόγω έργο, η Cosmos Business Systems και θυγατρική της CBS IT Systems Cyprus Ltd, ενισχύουν ακόμα περισσότερο τη θέση τους και στον τομέα του unified communications σε ότι αφορά τη φωνή, των δεδομένων και της εικόνας που αποτελεί κεντρικό πυλώνα της τεχνολογίας  του μέλλοντος.