Νεα εργα MPS απο την Intersys

Στην Intersys, επίσημη αντιπρόσωπο των business imaging & professional print λύσεων της Canon, ανέθεσαν νέα έργα MPS μια σειρά νέων εταιρειών και πιο συγκεκριμένα οι Μασούτης, ΣΙΔΕΝΟΡ, Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ και Enterprise Hellas. Επιπλέον, η Intersys ανέλαβε την προμήθεια professional  εξοπλισμού για το κεντρικό print room της  Consolidated Contractors Group S.A.L. Offshore (CCC).

 

Η Intersys, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε έργου ανέλαβε τον εκσυγχρονισμό της IT υποδομής των προαναφερόμενων εταιριών, προσφέροντάς τους εξειδικευμένες λύσεις που θα συμβάλουν ουσιαστικά στην βελτίωση των διαδικασιών ενώ ταυτόχρονα θα αποφέρουν μείωση του εκτυπωτικού κόστους.

 

Με τον καινούργιο εξοπλισμό και το λογισμικό Uniflow της Canon που υποστηρίζει τα  έργα Managed Print Services, επιτυγχάνεται καλύτερη διαχείριση και πλήρης  έλεγχος  των εκτυπωτικών διαδικασιών κάθε εταιρείας.