Νεα εργα Μicrosoft Dynamics NAV 2017 για την Cosmos

Η Cosmos Business Systems ολοκλήρωσε πρόσφατα τις εγκαταστάσεις του Μicrosoft Dynamics NAV 2017 στην Recordati Pharmaceutical και στην Softex. Πρόκειται για την πιο πρόσφατη και πιο βελτιωμένη έκδοση του ERP της Microsoft, το οποίο ενσωματώνει πολυετή εμπειρία τόσο από την Ελλάδα όσο και παγκοσμίως με περισσότερες από 100.000 εγκαταστάσεις και 1.500.000 χρήστες.

 

Το Μicrosoft Dynamics NAV 2017 το οποίο εγκαταστάθηκε, ενοποιεί όλα τα τμήματα, τους χρήστες και τις διαδικασίες των παραπάνω εταιρειών με ασφάλεια, βελτιώνοντας θεαματικά την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα των καθημερινών λειτουργιών τους και αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων για τη διοίκηση των εταιρειών αυτών.

 

Συνοπτικά στις δύο εταιρείες καλύπτει την λογιστική διαχείριση (γενική, αναλυτική, κόστους), ταμειακή διαχείριση, διαχείριση παγίων, πωλήσεις (πελάτες-εισπράξεις), αγορές (προμηθευτές-πληρωμές), αποθήκη, παραγωγή (κοστολόγηση), service και projects.