Μια ακομη επιτυχια για το Soft1 ERP

Το Soft1 ERP για την ολοκληρωμένη υποστήριξη των business διαδικασιών της, επέλεξε μεγαλύτερη βιομηχανία παραγωγής ζωοτροφών στην Ελλάδα, ΕΛ.ΒΙ.Ζ. Εγκαθιστώντας τη λύση διαχείρισης της SoftOne, η ΕΛ.ΒΙ.Ζ. προχώρησε στην αυτοματοποίηση κρίσιμων εμπορικών, λογιστικών και παραγωγικών διαδικασιών, διασφαλίζοντας τον πλήρη έλεγχο του πολύπλοκου κυκλώματος προμηθειών, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία των μονάδων παραγωγής της.

 

Ενσωματώνοντας λειτουργίες CRM, η λύση επιτρέπει την άμεση αξιοποίηση όλων των εισερχόμενων πληροφοριών πωλήσεων και παραγγελιών, βελτιώνοντας την ταχύτητα και ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών της ΕΛ.ΒΙ.Ζ. Ταυτόχρονα, τα εργαλεία BI και Reporting του Soft1, παράγουν αυτοματοποιημένες αναφορές και αναλύσεις για κάθε ζητούμενη πληροφορία, υποστηρίζοντας πλήρως τη λήψη γρήγορων αποφάσεων.