Μερος του Samsung Enterprise Alliance Program η Regate

Η Regate ανακοίνωσε ότι συμμετέχει στο Samsung Enterprise Alliance Program (SEAP). Η συμμετοχή στο SEAP επιτρέπει στη Regate να αξιοποιεί πόρους διαθέσιμους από τη Samsung προς τους Independent Software Vendors (ISVs). Έτσι, η εταιρεία μπορεί πλέον να παρουσιάσει συνολικές προτάσεις βασισμένες σε προϊόντα και λύσεις που διατίθενται από τη Samsung, όπως το Samsung Knox.

 

Το Samsung Knox είναι μια πλατφόρμα ασφαλείας που προσφέρει η Samsung και αποτελεί σήμερα την πιο ολοκληρωμένη λύση προς επιχειρήσεις για την προστασία των εταιρικών εφαρμογών και δεδομένων. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα του Samsung Knox σε συνδυασμό με τις δυνατότητες του Regate Effective, αποτελούν σήμερα ένα από τα πιο ισχυρά επιχειρησιακά εργαλεία για Mobile Sales Force Automation και τιμολόγηση επί αυτοκινήτου, σε συσκευές Samsung.