Λυση της Targit επελεξε η Green Cola

Την Targit Ελλάδος και την εφαρμογή Targit Decision Suite επέλεξε η Green Cola Hellas. Με τη συγκεκριμένη λύση, η Green Cola επιτυγχάνει την ενοποίηση, την συνδυαστική ανάλυση και την άμεση και αποτελεσματική παρουσίαση των δεδομένων, που παράγουν τα υφιστάμενα πληροφοριακά της συστήματα.

 

Αυτό γίνεται πράξη μέσω του μηχανισμού Reporting & Analytics που προσφέρει η εφαρμογή Targit Decision Suite. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός αξιοποιεί πολλαπλά λειτουργικά χαρακτηριστικά όπως  Intelligent Search,  Dashboards , Storyboards, Data Mashup και δυνατότητες ΒΙ Hyper-related OLAP δημιουργώντας τη δυνατότητα συνδυασμού των δεδομένων.

 

Με τους μηχανισμούς αυτούς, η Green Cola αυτοματοποίησε το reporting για το σύνολο του προσωπικού της εταιρίας, βελτιστοποίησε τη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, διενεργώντας  συγκρίσεις και εντοπίζοντας επαναλαμβανόμενα μοτίβα στα δεδομένα, παρέχοντας εν τέλει καλύτερο επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών.

 

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.