Λυσεις της Lavisoft για την τοπικη αυτοδιοικηση

Σε υπογραφή σύμβασης προχώρησε η Lavisoft με τον Δήμο Αγίου Δημήτριου, για την εγκατάσταση του συστήματος της Time MaSter. Το Time MaSter ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR MaSter της Lavisoft και συνεργάζεται με κατάλληλους ηλεκτρονικούς σταθμούς ωρομέτρησης (Time Attendance Terminals) για τη συλλογή των στοιχείων που συγκεντρώνονται σ’ αυτούς από τα “κτυπήματα” των καρτών παρουσίας των εργαζομένων. Στη συνέχεια, η εφαρμογή αναλαμβάνει την επεξεργασία των στοιχείων, την έκδοση όλων των απαραίτητων καταστάσεων, αναλυτικών και συγκεντρωτικών, καθώς και τη δημιουργία κατάλληλων αρχείων για αυτόματη ενημέρωση του προγράμματος Μισθοδοσίας.

 

Επίσης το Time MaSter έχει τη δυνατότητα της αυτόνομης λειτουργίας για τη διαχείριση των παρουσιών του προσωπικού, ενώ μπορεί να αποτελέσει συμπλήρωμα της μισθοδοσίας, ολοκληρώνοντας τη μηχανογραφική κάλυψη της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης ή οργανισμού.

 

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη