Κρισιμη πιστοποιηση για την Entersoft

Το σύστημα παροχής υπηρεσιών της Entersoft στους πελάτες της, πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο  ISO/IEC 20000-1: 2011, εντάσσοντας την Entersoft στις ελάχιστες εταιρείες στην Ελλάδα που έχουν λάβει αυτή την πιστοποίηση. Οι διαδικασίες του Συστήματος ελέγχθηκαν και πιστοποιήθηκαν από τον διαπιστευμένο και ανεξάρτητο φορέα TUV Austria Hellas.

 

Το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 20000-1: 2011 ανήκει στην οικογένεια διεθνών standards πληροφορικής το οποίο πιστοποιεί, ότι οι διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής μιας εταιρείας εξασφαλίζουν την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών. Επιπρόσθετα, επιβεβαιώνει ότι είναι σε θέση να βελτιώνει διαρκώς, βάσει στοχοθετημένων δεικτών, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και τον βαθμό ικανοποίησης των πελατών της.

 

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη