Η Xerox ηγετης στις MPS υπηρεσιες

Ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα των υπηρεσιών διαχειριζόμενης εκτύπωσης – Managed Print Services – (MPS) αναδείχθηκε η Xerox από την εταιρία ερευνών InfoTrends στην πρόσφατη έκθεσή της με τίτλο “Managed IT Infrastructure: Managed Print Services Report”.

Σύμφωνα με την έκθεση της Infotrends, η Xerox κατέχει την ηγετική θέση στα MPS, καθώς προσφέρει την πλέον διευρυμένη γκάμα λύσεων στην αγορά και παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα MPS, σε μια ιδιαίτερα διαφοροποιημένη πελατειακή βάση διαφορετικού μεγέθους και κλάδου. Επιπλέον, η εταιρεία συνεχίζει να εξελίσσεται στοχεύοντας στην απλοποίηση των λύσεων μέσα από την αυτοματοποίηση πολλών από τις λειτουργίες παρακολούθησης και reporting.

Το πρόγραμμα Υπηρεσιών Διαχειριζόμενης Εκτύπωσης επόμενης γενιάς της Xerox αποτελείται από τρία στάδια: (1) Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση, (2) Ασφάλεια και Ενσωμάτωση και (3) Αυτοματισμό & Απλούστευση. Οι λύσεις, που προσφέρονται ανά στάδιο, βοηθούν τις επιχειρήσεις – μεγάλες και μικρές – να δουλεύουν πιο έξυπνα, να βελτιώνουν την παραγωγικότητά τους, να συνδέονται πιο γρήγορα με τους πελάτες τους και να χρησιμοποιούν δεδομένα προκειμένου να επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα.

Συνοπτικά, οι λύσεις MPS της Xerox διαχειρίζονται όλα τα στάδια του “κύκλου ζωής” ενός εγγράφου εντός της επιχείρησης και προλαμβάνουν κάθε πιθανό πρόβλημα που μπορεί να προκύψει κατά τη διαδικασία εκτύπωσης, επιτρέποντας στους πελάτες να εστιάσουν στην ουσία της δουλειάς τους.