Η Wind συμμορφωνεται με τον GDPR με τεχνολογιες Oracle

Η Wind Ελλάς, σε συνεργασία με την Oracle, ολοκλήρωσε επιτυχώς έργο στρατηγικής σημασίας σχετικά με το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) της ΕΕ. Το έργο περιελάμβανε, στην πρώτη του φάση, υλοποίηση τεχνολογίας κρυπτογράφησης της Oracle Database στα πιο κρίσιμης σημασίας ΙΤ συστήματα της Wind, σύμφωνα με το Αρθρο 32 του νέου κανονισμού, και στη συνέχεια υλοποίηση τεχνολογίας Oracle Cloud Access Security Broker Service (CASB) για την παρακολούθηση κινδύνου και τη διαχείριση κρίσιμης σημασίας SaaS εφαρμογών, καθώς και την ανακάλυψη Shadow IT εφαρμογών.

 

Το έργο αυτό είναι μέρος της συνολικής υπάρχουσας στρατηγικής της WIND για τη συμμόρφωσή της με το πλαίσιο GDPR της ΕΕ και πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του τμήματος συμβουλευτικών υπηρεσιών της Oracle.