Η Unilog επελεξε SingularLogic Galaxy CRM

Η Unilog μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα της διακίνησης φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών και ιατρoτεχνολογικών προϊόντων υιοθέτησε τη λύση Galaxy CRM της SingularLogic, για την οργάνωση των δραστηριοτήτων της που αφορούν στην εξυπηρέτηση των πελατών της.

Στον ιδιαίτερα απαιτητικό κλάδο του φαρμάκου, η Unilog αξιοποιεί την τεχνολογία του Galaxy CRM, για τη διαχείριση των αιτημάτων των πελατών της (claims), αλλά και των διερευνητικών διαδικασιών που απαιτούνται, εφαρμόζοντας αυτοματοποιημένες διαδικασίες και ενημερώσεις, ενώ παράλληλα το λογισμικό προτείνει τις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες για κάθε περίπτωση αιτήματος, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα επανάληψης αντίστοιχων θεμάτων και ενισχύοντας σημαντικά την εμπειρία των πελατών της με δομημένο τρόπο.

 

Επιπρόσθετα, η Unilog με το Galaxy CRM, διαχειρίζεται ολοκληρωμένα τα συμβόλαια των πελατών της, έχοντας τη δυνατότητα να παρακολουθεί το σύνολο των συναλλαγών και των παραμέτρων της κάθε σύμβασης. Οι δυνατότητες αυτοματοποίησης, εύκολης διαχείρισης αλλά και η πρόσβαση στην πληροφορία που προσφέρει στην εταιρεία το Galaxy CRM, συμβάλει στην ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών της και διασφαλίζει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τους πελάτες της.