Η Uni Systems εξαγορασε το ACE ERP

Η Uni Systems ανακοίνωσε την εξαγορά της επιχειρησιακής σουίτας ACE ERP από την ACE Hellas με στόχο την περαιτέρω επέκτασή της στον τομέα δημοσίου και στον κατασκευαστικό κλάδο της ελληνικής αγοράς.

 

Ως ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων και πελατειακών σχέσεων με κοστοκεντρική προσέγγιση, το ACE ERP κατέχει ηγετική θέση μεταξύ των λογισμικών οργάνωσης, διαχείρισης και παρακολούθησης τεχνικών έργων στην Ελλάδα και αποτελεί εξειδικευμένη πλατφόρμα που απευθύνεται σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς που σχεδιάζουν και εκτελούν έργα καθώς και σε τεχνικές εταιρίες, εργολήπτες και μελετητές δημοσίων έργων ανεξαρτήτως μεγέθους.

 

Το ACE ERP περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη λύση για τη διαχείριση και παρακολούθηση δημοσίων έργων ACE ERPeCM και το ACE ERPPM που αφορά σε οργάνωση και διαχείριση τεχνικών έργων και εταιρειών, η δε πλατφόρμα περιλαμβάνει εύρος υποσυστημάτων που καλύπτουν όλο τον κύκλο ζωής των τεχνικών έργων. Ενδεικτικά αναφέρονται: μελέτη, κοστολόγηση, κατασκευή, ΣΑΥ-ΦΑΥ, επιμετρήσεις, οικονομική διαχείριση και παρακολούθηση δημοσίων έργων.

 

Το προϊόν λογισμικού, που εντάχθηκε στο ήδη ευρύ χαρτοφυλάκιο των λύσεων της Uni Systems, διαθέτει την ίδια προϊοντική φιλοσοφία με τα υφιστάμενα και ως εκ τούτου διασφαλίζεται η μεταξύ τους αλληλεπίδραση, ειδικά στο περιβάλλον λύσεων που απευθύνονται στο δημόσιο τομέα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Uni Systems εντάχθηκε το σύνολο της επιχειρησιακής γραμμής του προϊόντος, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και ολοκληρωμένη εμπορική και τεχνική ανάγκη ανάπτυξης και υποστήριξής του.