Η Sony τιμολογει με Impact

Tις λύσεις άυλης ηλεκτρονικής τιμολόγησης της Impact επέλεξε η Sony, προκειμένου να αποστέλλει αυτοματοποιημένα τα ηλεκτρονικά τιμολόγια σε πελάτες της, μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης Paperless Connect.

 

Βασικά κριτήρια επιλογής της άυλης αποστολής των τιμολογίων μέσω της υπηρεσίας ήταν η μέγιστη ασφάλεια, η εγγυημένη παράδοση στους πελάτες, καθώς και η επιβεβαίωση για την παραλαβή τους. Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη σταδιακή εξάλειψη των εκτυπώσεων, προσφέρουν στη SonY τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσει τη διαδικασία τιμολόγησης, ελαχιστοποιώντας τα λειτουργικά κόστη και απολαμβάνοντας μεγάλο διαχειριστικό όφελος.