Η Printec αναβαθμιζει τον στολο της ΕΛΙΝ

Η ΕΛΙΝ αναβάθμισε το σύστημα διαχείρισης καρτών στόλου της Printec (Watch4FMS) σε οnline, προκειμένου να επιτύχει βέλτιστη διαχείριση του στόλου των οχημάτων των πελατών της, βελτιώνοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητά του συστήματος.

 

Συγκεκριμένα, η Printec ανέλαβε να αναβαθμίσει την ήδη υπάρχουσα λύση διαχείρισης καρτών στόλου, η οποία είχε υλοποιηθεί  εδώ και τέσσερα χρόνια, έτσι ώστε να είναι εφικτή η online διασύνδεση των συστημάτων, επιτρέποντας τη βέλτιστη διαχείριση πρατηρίων και τερματικών καρτών, την άμεση έγκριση και εκκαθάριση συναλλαγών, καθώς και τις εξ’ αποστάσεως αναβαθμίσεις του SW των τερματικών.

 

Η συγκεκριμένη λύση παρέχει μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα, ανεξαρτησία από πλατφόρμες και πρωτόκολλα επικοινωνίας, προσφέροντας τη δυνατότητα online διασύνδεσης με το κεντρικό σύστημα εγκρίσεων, άμεσο μπλοκάρισμα και ξεμπλοκάρισμα πελατών και καρτών, δυνατότητα online παραμετροποίησης  της κάρτας αλλά και επέκταση χρήσης της μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης.