Η Pharmapal επιλεγει τη λυση SAP Business One Cloud

Η εταιρία Pharmapal, εισέρχεται στη νέα ψηφιακή εποχή επιλέγοντας τη λύση SAP Business One σε πλατφόρμα SAP Hana. Την υλοποίηση του έργου ολοκλήρωσε με επιτυχία η GVisio, εξουσιοδοτημένος SAP συνεργάτης. Με την ενοποίηση των συστημάτων της μέσω του SAP Business One, η Pharmapal  αυτοματοποιεί τις επιχειρησιακές της διαδικασίες και αξιοποιεί στο μέγιστο τις δυνατότητες ανάλυσης για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο.

 

Αξιοποιώντας τα οφέλη των εφαρμογών σε περιβάλλον cloud που διαθέτει η πλατφόρμα, τα στελέχη της Pharmapal έχουν τη δυνατότητα διαχείρισης των επιχειρησιακών λειτουργιών μέσω φορητών συσκευών, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο εξυπηρέτησης του πελάτη, αλλά και τα ανάλογα λειτουργικά κόστη. Επίσης, τα δεδομένα που συγκεντρώνει το SAP Business One μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη αναφορών που βοηθούν στην άμεση λήψη αποφάσεων, αλλά και στον αποτελεσματικό στρατηγικό σχεδιασμό μακροπρόθεσμα.