Η Paul Hartmann νεος συνεργατης της Retail Link

Η Paul Hartmann Hellas έγινε μία ακόμη εταιρεία που εφάρμοσε τις λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης της Retail Link (όμιλος Entersoft) με στόχο τη λειτουργική ευελιξία, μέσα από την ασφαλή μετάβαση στο Paperless λογιστήριο.

 

Η Paul Hartmann είναι ηγέτιδα επιχείρηση  στον κλάδο των ιατρικών ειδών και ειδών ατομικής υγιεινής και επέλεξε τη λύση R@L e-Invoicing Paperless, η οποία προσφέρει 100% ηλεκτρονική διαχείριση της λειτουργίας τιμολόγησης, μειώνοντας το κόστος ανά παραστατικό περισσότερο από 50%. Μέσα από τη διασύνδεση στο διαρκώς διευρυνόμενο e-Invoicing Β2Β Network του παρόχου της, το οποίο εξυπηρετεί σήμερα περισσότερους από 50.000 παραλήπτες ηλεκτρονικών παραστατικών, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να στέλνει αλλά και να αρχειοθετεί ηλεκτρονικά τα τιμολόγιά της, μειώνοντας το διαχειριστικό χρόνο και εξασφαλίζοντας ορατότητα στο status-παράδοσης των παραστατικών της.