Η Kaspersky ενισχυει την ασφαλεια των virtualized μηχανων

Ένα νέο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογία η οποία είναι σχεδιασμένη να θέτει προτεραιότητες ως προς τις διεργασίες σάρωσης δεδομένων σε εικονικές μηχανές, έλαβε πρόσφατα η Kaspersky Lab. Η νέα αυτή τεχνολογία επιταχύνει σημαντικά την επεξεργασία των υψηλής προτεραιότητας αιτημάτων σάρωσης σε πραγματικό χρόνο, ενώ διατηρεί τις επιδόσεις των εικονικών μηχανών. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χορηγήθηκε από την Υπηρεσία Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ.

 

Ένα εταιρικό εικονικό περιβάλλον αποτελείται συνήθως από μία ειδική εικονική μηχανή, η οποία προστατεύεται από μία λύση ασφάλειας και ένα δίκτυο εικονικών σταθμών εργασίας που διαθέτουν τα λεγόμενα agents. Μια σύνδεση δικτύου εγκαθίσταται μεταξύ της ειδικής εικονικής μηχανής και των agents, ώστε να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή δεδομένων κατά τη διάρκεια μιας on-demand σάρωσης αρχείων για ιούς (ODS) ή μιας on-access σάρωσης εφαρμογών για ιούς (OAS).

 

Αυτή η προσέγγιση μειώνει σημαντικά τη χρήση πόρων σε συγκεκριμένες εικονικές μηχανές, διατηρώντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας των πληροφοριών σε ολόκληρη την εικονική υποδομή. Ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος οι on-demand σαρώσεις αρχείων να αναλώνουν μεγάλη ποσότητα πόρων του server, κάτι που με τη σειρά του δυσχεραίνει σημαντικά τις on-access σαρώσεις των εφαρμογών. Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά την ταχύτητα εκτέλεσης εφαρμογών, για τις οποίες η επιβεβαίωση ασφάλειας πρέπει να γίνει σε πραγματικό χρόνο.

 

Η νέα τεχνολογία της Kaspersky μπορεί να θέσει σε υψηλότερη προτεραιότητα τις διεργασίες επεξεργασίας που αφορούν on-access σαρώσεις, κάτι που επηρεάζει θετικά τις επιδόσεις των εικονικών server ή των εικονικών σταθμών εργασίας, μειώνοντας το χρόνο απόκρισης της μηχανής antivirus. Η τεχνολογία «δεσμεύει» μία ή περισσότερες συνδέσεις δικτύου μεταξύ του agent και της ειδικής εικονικής μηχανής. Όταν οι «δεσμευμένες» συνδέσεις δεν είναι απασχολημένες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για on-demand όσο και για on-access σαρώσεις. Όταν απαιτείται μία on-access σάρωση, η «δεσμευμένη» σύνδεση προσπερνά τις on-demand και προχωρά στις on-access σαρώσεις, η οποίες θεωρούνται υψηλότερης προτεραιότητας. Έτσι, αυξάνεται σημαντικά η ταχύτητα επεξεργασίας των αιτημάτων που έχουν προτεραιότητα.

 

H εν λόγω λύση προσφέρεται για την προστασία περιβαλλόντων εικονικών υποδομών, όπως Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer και VMware vSphere, και είναι ενσωματωμένη στο Kaspersky Security for Virtualization – Light Agent.

 

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη