Η Interamerican επιλεγει Retail Link

Ταχύτερες, φθηνότερες και πλήρως αυτοματοποιημένες λειτουργίες αρχειοθέτησης και καταχώρησης παραστατικών, εφάρμοσε ο όμιλος Interamerican για τη Medifirst, θυγατρική εταιρεία του ομίλου, υιοθετώντας τις λύσεις της Retail Link.

 

Στόχος της συνεργασίας, ήταν η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση όλων των παραστατικών της Medifirst με τη χρήση τοπικής εφαρμογής (on premise) για κεντρικό έλεγχο. Η εταιρεία επέλεξε τη λύση R@L BizDoc EE η οποία καθιστά δυνατή την ηλεκτρονική διαχείριση του συνόλου των εξερχόμενων παραστατικών του οργανισμού χωρίς την ανάγκη τήρησης χάρτινου αρχείου, στοχεύοντας σε ταχύτερες και φθηνότερες λειτουργίες.

 

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί επέκταση της συνεργασίας της Retail Link με τον όμιλο Interamerican. O όμιλος συνεργάζεται με τη Retail Link, για την αυτόματη καταχώρηση παραστατικών των συνεργαζόμενων νοσοκομείων όπως και για την άυλη αποστολή-αρχειοθέτηση παραστατικών με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής από κλινικές όπως η Αθηναϊκή Κλινική και η Ευρωκλινική.