Η Intelli Solutions στους 10 κορυφαιους technology providers

Η Intelli Solutions αξιολογήθηκε από την ITO (Industry Tech Outlook) ανάμεσα στους 10 κορυφαίους digital technology provides, κυρίως με βάση το προϊόν idbox – Digital Customer OnBoarding. 

Το συντακτικό συμβούλιο του ΙΤΟ, σε συνεργασία με μια διακεκριμένη επιτροπή επιλογής αποτελούμενη από αναλυτές της βιομηχανίας, πραγματοποίησε μια λεπτομερής αξιολόγηση παρόχων ψηφιακών λύσεων και ενέκρινε τις προεξέχουσες. Η αξιολόγηση έγινε με μια σειρά κριτηρίων σχετικά με την ικανότητα των εταιρειών να προσφέρουν ολοκληρωμένες  λύσεις και υπηρεσίες, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες που βοηθούν τη μετάβαση σύγχρονων επιχειρήσεων σε ψηφιακό μετασχηματισμό. 

Σχετικά με αυτή τη τιμητική διάκριση, ο κ. Παναγιώτης Γιαλελής, διευθυνων συμβουλος του ομίλου της Intelli δήλωσε «Η νέα αυτή τιμητική διάκριση αποτελεί αφενός ηθική επιβράβευση για τις προσπάθειες των ανθρώπων μας και αφετέρου επιβεβαιώνει ότι ένα προϊόν που έχει αναπτυχθεί πλήρως στην Ελλάδα, προσφέρει σημαντική αξία σε μεγάλους οργανισμούς σε διεθνές επίπεδο».