Η Data Communication στηριζει το εργο της Action Aid

Η Data Communication στηρίζει το έργο της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Action Aid συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα Αναδοχής Παιδιού στο κατεχόμενο Παλαιστινιακό έδαφος. Συγκεκριμένα η εταιρεία γίνεται ανάδοχος της μικρής Lara  που ζει στη Χεβρώνα της Παλαιστίνης, παρέχοντας υποστήριξη για την ίδια, την οικογένειά της, αλλά και την περιοχή στην οποία ζει προκειμένου να επιτευχθούν μόνιμες βελτιώσεις στην ποιότητα ζωής της.

 

Η Data Communication στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης επιθυμεί να αποτελεί αρωγό κοινωνικών δράσεων που έχουν αποδέκτες μη προνομιούχα παιδιά. Για το λόγο αυτό έχει από την ίδρυσή της στηρίξει μη κυβερνητικούς οργανισμούς που αναπτύσσουν αντίστοιχο έργο. Μέσα από την συνεργασία της με την Action Aid, η εταιρεία ευελπιστεί να συμβάλει από τη δική της πλευρά στη διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών για παιδιά που ζουν στις φτωχότερες περιοχές του πλανήτη.