Η Cosmos Business Systems συμμετεχει στο διαγωνισμο της ΕΔΕΤ

Η Cosmos Business Systems κατέθεσε προσφορά στον διεθνή διαγωνισμό που διενέργησε το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα «Ασύρματη Δικτύωση Φοιτητικών Εστιών και Διασύνδεσης τους με το Ακαδημαϊκό Δίκτυο ΕΔΕΤ».

 

Στόχος του έργου, είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργική κατάσταση δικτύων Wi-Fi στις φοιτητικές εστίες, η παροχή ασύρματης ή ενσύρματης τηλεπικοινωνιακής ζεύξης μεταξύ της εκάστοτε φοιτητικής εστίας και του ενδεδειγμένου κόμβου του δικτύου ΕΔΕΤ, συμπεριλαμβανομένης και της και διαχείρισης των δικτυακών υποδομών. Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει την παρακολούθηση δικτυακών υποδομών, την εκπόνηση μελέτης εφαρμογής καθώς και την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, καλής λειτουργίας και διαχείρισης του δικτύου για 5 έτη.

 

Η ασύρματη δικτύωση των φοιτητικών εστιών αναμένεται να βοηθήσει χιλιάδες φοιτητές της χώρας μας, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα πρόσβασης και αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων της σύγχρονης εποχής.

 

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν, επίσης οι εταιρείες Byte, Intracom, Neurosoft και o ΟΤΕ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.000.000€ + Φ.Π.Α.