Η Cosmos Business Systems στο IT Infrastructure Conference

Η Cosmos Business Systems συμμετείχε στο IT Infrastructure & Operation Conference, σε συνεργασία με την Dell Technologies παρουσιάζοντας το High Performance Computer του ΕΔΕΤ.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, o project manager της CΒS κος Γιώργος Ταρατζίκης ανέλυσε τις προκλήσεις και τα πλεονεκτήματα του έργου που υλοποιήθηκε με τεχνολογία Dell, το οποίο αφορά την επέκταση του εθνικού υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων του ΕΔΕΤ.

 

Στα πλεονεκτήματα του έργου, συγκαταλέγεται η κατάταξη του συγκεκριμένου υπερυπολογιστή ανάμεσα στους 500 ισχυρότερους του κόσμου αλλά και την ενσωμάτωσή του στο PRACE (Ευρωπαϊκό οικοσύστημα υπερυπολογιστών).

Το παραπάνω έργο βοήθησε την πανεπιστημιακή κοινότητα στην ταχύτατη εκτέλεση επιστημονικών ερευνών, βασισμένων σε μαθηματικά μοντέλα καθώς και η γρήγορη εξαγωγή συμπερασμάτων που θα οδηγήσουν σε  νέες  επιστημονικές πρακτικές, προάγοντας την γνώση.