Η Cosmos Business Systems στο διαγωνισμο της ΥΠΑ

Η Cosmos Business Systems κατέθεσε προσφορά στο ανοιχτό διαγωνισμό που προκήρυξε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας με τίτλο: “Προμήθεια Συστημάτων Αεροναυτιλίας για τη Μετεγκατάσταση Της Προσέγγισης Αθηνών από το ΚΕΠΑΘΜ στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών , Ελ. Βενιζέλος”.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα € 3.720.000 και εκτός από την Cosmos Business Systems, στον συγκεκριμένο διαγωνισμό συμμετείχαν επίσης οι εταιρείες Space Hellas και SITTI SpA.

 

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την προμήθεια συστημάτων αεροναυτιλίας, με σκοπό τη μετεγκατάσταση της προσέγγισης Αθηνών από το ΚΕΠΑΘΜ σε νέους χώρους στο Κτίριο 32, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών – Ελευθέριος Βενιζέλος.

Ποιο συγκεκριμένα ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τα εξής:

 

  • Εξοπλισμό συστημάτων αεροναυτιλίας & βοηθητικού εξοπλισμού
  • Ανταλλακτικά συστημάτων αεροναυτιλίας & βοηθητικού εξοπλισμού
  • Λογισμικό & άδειες χρήσης συστημάτων αεροναυτιλίας
  • Εργασίες συστημάτων αεροναυτιλίας & βοηθητικού εξοπλισμού
  • Παροχή υπηρεσιών συστημάτων αεροναυτιλίας & βοηθητικού εξοπλισμού