Η Cosmos Business Systems ενημερωσε για το HP DaaS

Στις 28 Μαρτίου, η Cosmos Business Systems σε συνεργασία με την HP, διοργάνωσε την παρουσίαση «HP Device as a Service – DaaS».

 

Εξειδικευμένα στελέχη και των δυο εταιρειών παρουσίασαν τη δυνατότητα operational leasing σε προϊόντα και υπηρεσίες τεχνολογίας που υποστηρίζονται από την HP στους συμμετέχοντες εκπροσώπους μεγάλων επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

 

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τα επιχειρησιακά, οικονομικά και λειτουργικά οφέλη που προκύπτουν από την αξιοποίηση του προγράμματος, καθώς και πώς αυξάνεται η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα ενός οργανισμού ή μίας επιχείρησης μέσα από την χρήση της υπηρεσίας αυτής λόγω της ανανέωσης του μηχανογραφικού εξοπλισμού του χωρίς άμεση αποπληρωμή και μείωση της ρευστότητας.