Η Cosmos εξοπλιζει το Πανεπιστημιο Αθηνων

Η Cosmos Business Systems, στο πλαίσιο του προγράμματος  εκσυγχρονισμού των  ακαδημαϊκών υποδομών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, παρεμφερών μηχανημάτων και οπτικοακουστικών μέσων».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 450.627,48€ συν ΦΠΑ.