Η Cosmos εξοπλιζει το Δημο Θεσσαλονικης

H Cosmos Business Systems, ανέλαβε την προμήθεια 555 υπολογιστών HP Prodesk 600 G5 business desktop PC προς το Δήμο Θεσσαλονίκης.

Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στα €283.194. Ζητούμενο της σύμβασης είναι η ενίσχυση, ανανέωση και επέκταση της υπάρχουσας αντίστοιχης υποδομής των υπηρεσιών του Δήμου.

Ο οργανισμός έχει ήδη ένα εκτεταμένο δίκτυο εξοπλισμού πληροφορικής και αρκετά μεγάλο κομμάτι των λειτουργιών του εκτελείται με τη βοήθεια πληροφοριακών συστημάτων. Ο εξοπλισμός θα καλύψει ανάγκες που σχετίζονται απευθείας με τους τελικούς χρήστες και μέρος των τρεχουσών ελλείψεων για το μηχανογραφικό εξοπλισμό.

Η Cosmos Business Systems, έχοντας σταθερή συνεργασία με υψηλού επιπέδου partners, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες ώστε να καλύπτει πάντα κάθε ανάγκη για λειτουργικότερη εργασία.