Η Cosmos ανακοινωνει το Microsoft Dynamics NAV 2017

Το Μicrosoft Dynamics NAV 2017 είναι η πιο πρόσφατη και βελτιωμένη έκδοση του πασίγνωστου ERP της Microsoft, το οποίο ενσωματώνει πολυετή εμπειρία τόσο από την Ελλάδα όσο και παγκοσμίως με περισσότερες από 100.000 εγκαταστάσεις και 1.500.000 χρήστες.

Η Cosmos Business Systems ως Microsoft Gold Certified Partner έχει ολοκληρώσει σημαντικό αριθμό εγκαταστάσεων. Το Microsoft Dynamics NAV 2017 μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση, ενοποιεί όλα τα τμήματα, τους χρήστες και τις διαδικασίες σε μια επιχείρηση με ασφάλεια, βελτιώνοντας θεαματικά την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα των καθημερινών λειτουργιών της και αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων για τη διοίκηση της επιχείρησης.

 

Τι περιλαμβάνει

Συνοπτικά σε μια επιχείρηση καλύπτει την λογιστική διαχείριση (γενική, αναλυτική, κόστους), ταμειακή διαχείριση, διαχείριση παγίων, πωλήσεις (πελάτες-εισπράξεις), αγορές (προμηθευτές-πληρωμές), αποθήκη, παραγωγή (κοστολόγηση), service, projects.

Το κόστος μιας εγκατάστασης Microsoft Dynamics NAV 2017 συνίσταται στο κόστος αδειών χρήσης (ανάλογα με τον αριθμό χρηστών) και στο κόστος υπηρεσιών (ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης).