Με Kyocera MFPs εξοπλισε το ΔΠΘ η Active

Η Active Computer Systems υλοποίησε με επιτυχία έργο προμήθειας και εγκατάστασης 11 εκτυπωτικών συστημάτων Kyocera στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Το έργο αφορά στην υλοποίηση προμήθειας και εγκατάστασης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των τμημάτων και των υπηρεσιών του Δ.Π.Θ και περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και υποστήριξη του εξοπλισμού, ο οποίος ανέρχεται σε 11 πολυμηχανήματα της Kyocera.

 

Στο πλαίσιο του έργου εντάσσεται η κάλυψη και η τεχνική υποστήριξη από πιστοποιημένους συνεργάτες Kyocera μέσω του δικτύου πανελλαδικής υποστήριξης που διαθέτει η Active Computer Systems.

 

Στα πλεονεκτήματα και οφέλη του έργου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 

• Κεντρική και εύκολη διαχείριση των εκτυπωτών.

• Ασφαλείς και γρήγορες εκτυπώσεις με μεγαλύτερη ασφάλεια σε ευαίσθητα δεδομένα.

• Παροχή περισσότερων δυνατοτήτων/λειτουργιών στους χρήστες με ταυτόχρονη αύξηση εργασιακής παραγωγικότητας.

• Ομοιογένεια του εξοπλισμού που προσφέρει καλύτερη εργασιακή αποδοτικότητα.

• Έλεγχος εκτυπώσεων.

• Μείωση κόστους (λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και κόστους εκτύπωσης με σαφή εικόνα εκτυπωτικών εξόδων).

 

Το έργο υλοποιήθηκε εντός των χρονικών ορίων του Πανεπιστημίου και περιλαμβάνει πέντε επαγγελματικά συστήματα εκτυπώσεων Kyocera TASKalfa 8002i και έξι Kyocera TASKalfa 4012i τα οποία διαθέτουν τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες βελτιώνοντας την διαλειτουργικότητα και αποδοτικότητα των υπηρεσιών του ιδρύματος μέσω των υπηρεσιών fax to e-mail, scan to email, scan to network, κ.λπ, που διαθέτουν τα μηχανήματα.