Η Μινερβα υιοθετει τις λυσεις της Entersoft

Tις λύσεις Entersoft Mobile επέλεξε η Μινέρβα, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας στο χώρο των τροφίμων και η παλαιότερη ελαιουργική εταιρεία στην Ελλάδα, προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της. Στόχος της εταιρείας ήταν η βελτιστοποίηση των διαδικασιών, η αποτελεσματικότητα των πωλητών, η αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πελάτες της αλλά και η αξιοποίηση της πληροφορίας που συλλέγει από τον φυσικό χώρο της αγοράς. Το λογισμικό αξιοποιείται από 40 περίπου χρήστες, από τους οποίους οι 30 είναι mobile.

 

Οι mobile λύσεις της Entersoft έχουν ενοποιηθεί με το υπάρχον ERP λογισμικό της εταιρείας επιτυγχάνοντας ενιαία πληροφόρηση και καλύτερη πρόσβαση στα δεδομένα σε όλα τα επιχειρησιακά επίπεδα.  Αναλυτικότερα, η Μινέρβα με το Entersoft Mobile Sales Force Automation και το Entersoft Mobile Field Marketing, ενισχύει το σύνολο των διαδικασιών πώλησης και field marketing ενεργειών της. Το λογισμικό υλοποιεί τον στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης, ολοκληρώνοντας τις ενέργειες field marketing (merchandising, audits, promotions, απογραφές, ερωτηματολόγια καταναλωτών, καταγραφή ανταγωνισμού, τιμοληψία), καθώς και των πωλήσεων (παραγγελιοληψία, επιστροφές ειδών, εγκρίσεις κ.ά.) σύμφωνα με τις εμπορικές, πιστωτικές και προωθητικές πολιτικές που αφορούν στον κάθε πελάτη.

 

Η δομημένη ροή εργασιών, η άμεση πληροφόρηση για την επίτευξη των ατομικών και συνολικών στόχων αλλά και η συλλογή μετρήσιμης πληροφορίας από το φυσικό χώρο της αγοράς προσφέρει στην εταιρεία πολύτιμη γνώση marketing. Αναλύσεις, αναφορές, KPIs και διαδραστικά Dashboards συμβάλλουν στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, στην περαιτέρω αύξηση της αποτελεσματικότητας των πωλήσεων και στην ενίσχυση της εμπειρίας του καταναλωτή.