Η λυση Retail Analytics της Digissec στη Βουλγαρια

Το εμπορικό κέντρο Plovdiv Plaza στη Βουλγαρία, επέλεξε τις ολοκληρωμένες λύσεις People Counting – Visitor Analytics της Digisec, για την καταμέτρηση των επισκεπτών του. Τώρα το Plovdiv Plaza θα έχει πρόσβαση σε βασικούς δείκτες απόδοσης επισκεψιμότητας και δραστηριότητας των επισκεπτών του σε πραγματικό χρόνο – όπως τη χρονική διάρκεια που αφιερώνουν οι επισκέπτες μέσα σε αυτό και σε ποιους ορόφους επιλέγουν να βρίσκονται – λαμβάνοντας και αξιολογώντας πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες και τη συμπεριφορά των αγορών τους, με αξιόπιστο τρόπο μέτρησης της δραστηριότητας.

Επιπλέον αξιολογώντας αυτές τις πληροφορίες, το Plovdiv Plaza μπορεί πλέον να κατανείμει το προσωπικό του σύμφωνα με την ωριαία επισκεψιμότητα των επισκεπτών του, μεγιστοποιώντας έτσι τα κέρδη και την αποδοτικότητά του.

 

Κλείνοντας να αναφέρουμε ότι η Digisec χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη εξωστρέφεια, με τις λύσεις της να εμπιστεύονται ισχυρά ονόματα με δραστηριότητα σε χώρες της Ε. Ένωσης, όπως στην Κύπρο, τη Τουρκία, τη Ρουμανία, και τώρα την Βουλγαρία.