Η ΙΒΜ ηγετης στο hybrid cloud

Ηγέτιδα δύναμη στο hybrid cloud ανέδειξαν την IBM πρόσφατα οι Forrester Research και η Synergy Research

 

Πιο συγκεκριμένα, η Forrester Research, στην τελευταία της έκθεση “Wave report”, ανακήρυξε την IBM ηγέτιδα στις λύσεις hybrid cloud. Η Forrester ανέλυσε και βαθμολόγησε πληθώρα λύσεων hybrid cloud και αναγνώρισε την IBM, τόσο ως “ηγέτιδα” όσο και ως “σημαντικό πάροχο λογισμικού”. Επιπρόσθετα, ο οίκος ανάλυσης Synergy Research ανακοίνωσε ότι αναγνωρίζει την IBM ως την εταιρεία με τις κορυφαίες επιδόσεις και ως ηγέτιδα του private και hybrid cloud για το 2015.

 

Σύμφωνα με τις δύο εταιρείες αναλύσεων, οι λύσεις  IBM Cloud προσφέρουν γρήγορη, εύκολη και αυτοματοποιημένη πρόσβαση σε υπηρεσίες δημόσιου, ιδιωτικού και hybrid cloud, ώστε να βοηθήσουν το ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Επιπλέον, η IBM προσφέρει αναλυτική και ευρεία υποστήριξη, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να υλοποιήσουν, να διαχειριστούν και να επεκτείνουν πολλαπλές πλατφόρμες ιδιωτικού, δημόσιου και hybrid cloud. Αυτές οι βελτιστοποιημένες και ασφαλείς πλατφόρμες  επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να παρέχουν – με αυξημένη ταχύτητα, με καλύτερη στόχευση και με μεγαλύτερη δυνατότητα πρόβλεψης – υπηρεσίες που τους διαφοροποιούν στην αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται.

 

Πρόσφατη ανάλυση της παγκόσμιας αγοράς cloud έδειξε ότι η συνολική δαπάνη σε υποδομές υλικού και λογισμικού για την ανάπτυξη του cloud ξεπέρασε τα $60 δις παγκοσμίως, ενώ η δαπάνη για υπηρεσίες public, private και hybrid cloud ξεπέρασε τα $50 δις. Επιπλέον, η αγορά υπηρεσιών public και private cloud συνεχίζει να αυξάνεται με εντυπωσιακό ρυθμό ο οποίος εκτιμάται σε 45% κατ’ έτος, γεγονός που καταδεικνύει την ευκαιρία που συνιστά το cloud για τους τεχνολογικούς vendors.

Related Posts