Ευρωπαϊκη διακριση για την Intrasoft

Η ομάδα έργου NUPS II, το οποίο υλοποιεί για την ΕΕ κοινοπραξία της Intrasoft International, διακρίθηκε ως η ομάδα της χρονιάς στην κατηγορία υποστήριξης της καθημερινής λειτουργίας έργου (Team of the Year 2015 for Day to Day Delivery) στα βραβεία DIGIT 2015, τα οποία από τη γενική διεύθυνση πληροφορικής της ΕΕ στις 15 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες. Στη φετινή διοργάνωση διαγωνίστηκαν 12 ομάδες στην κατηγορία υλοποίησης έργου και 13 ομάδες στην κατηγορία υποστήριξης της καθημερινής λειτουργίας έργου

 

Κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχει η Intrasoft International, ανέλαβε στα τέλη του 2014 να υλοποιήσει σύμβαση-πλαίσιο (NUPS II) πιθανής εκτιμώμενης αξίας €25 εκατ. και διάρκειας έξι ετών στον χώρο των “managed services” (παροχή υπηρεσιών διαχείρισης). Η συμμετοχή της Intrasoft International εκτιμάται στα €12,5 εκατ., η οποία θα μπορούσε να αυξηθεί, αν ανατεθούν πρόσθετες υπηρεσίες από την επιτροπή.

 

Στο πλαίσιο της σύμβασης (NUPS II), η Intrasoft International υποστηρίζει τις παρακάτω υποδομές: το ηλεκτρονικό σύστημα email, τη διαχείριση και την περαιτέρω ανάπτυξη των συστημάτων τηλεδιάσκεψης, τα συστήματα IP τηλεφωνίας, καθώς και όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την εξ αποστάσεως πρόσβαση στα συστήματα. Η οργάνωση αποτελείται από μία κεντρική υπηρεσία -διαθέσιμη 24/7- και ομάδες υποστήριξης με εξειδίκευση σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Αυτή η υπηρεσία συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες της επιτροπής, για να παρέχει καθολική υποστήριξη στους τελικούς χρήστες.

 

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη