Επεκταση συνεργασιας OnLine Data και Golden Cargo

Διευρύνεται η συνεργασία της OnLine Data με την εταιρεία Golden Cargo, η οποία ασχολείται με την αγορά της θαλάσσιας εφοδιαστικής αλυσίδα, μέσα από την εφαρμογή της νέας ναυτιλιακής πλατφόρμας Maritime Web Suite (MWS).

 

Η πλατφόρμα MWS είναι ένα προηγμένο εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείριση των παραγγελιών και την αρτιότερη επικοινωνία με τον πελάτη. Διαθέτει διευρυμένες λειτουργίες, όπως η ηλεκτρονική φορτωτική, γεγονός που συμβάλλει στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των μεταφορών που παρέχει η Golden Cargo στους πελάτες της.

Το MWS σε συνεργασία με την πλατφόρμα εξαγωγών Export Web Suite εκμηδενίζει το κόστος και τις διαδικασίες των εξαγωγών μέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης με το ICIS και αναλυτική κατάθεση και παρακολούθηση της ηλεκτρονικής διασάφησης.

 

Θα πρέπει τέλος να πούμε πως το MWS εξυπηρετεί πλήθος ανταποκριτών σε παγκόσμιο επίπεδο και σε πλήθος consolidation centers ανά την υφήλιο.