Διευρυνση συνεργασιας για τη Retail Link

Η αλυσίδα Super Market Δ.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ διεύρυνε την πολυετή συνεργασία της με την Retail Link (μέλος του ομίλου Entersoft), για την εκτεταμένη αυτοματοποίηση της καταχώρησης παραστατικών αγορών, στοχεύοντας στη μείωση του διαχειριστικού χρόνου και κόστους.

 

Στο πλαίσιο αυτό τα Super Market ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ αξιοποιούν τη λύση R@L e-Invoicing EDI της Retail@Link, για την αυτόματη συλλογή των αρχείων παραστατικών από τα ετερόκλητα πληροφοριακά συστήματα των προμηθευτών της και την άμεση και αυτόματη καταχώρησή τους απευθείας στο πληροφοριακό σύστημα της αλυσίδας.

 

Στα πλαίσια της διαρκούς εξάπλωσης του συνδεδεμένου δικτύου της Retail@Link, η αλυσίδα διευρύνει την ηλεκτρονική συνεργασία με τους προμηθευτές της, προσφέροντας αυξημένο διαχειριστικό όφελος και δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας χάρη στο μοντέλο διασύνδεσης πολλών-προς-πολλούς (many to many) που προσφέρει ο B2B κόμβος του ενδιάμεσου παρόχου στην ηλεκτρονική τιμολόγηση και το EDI.