18.8 C
Athens
22/04/2021
Biztech

Γνήσια αναλώσιμα. Η 1η πανελλήνια έρευνα αποκαλύπτει

Αποκαλυπτικά από κάθε άποψη κρίνονται τα συμπεράσματα που αφορούν το… προφίλ της εγχώριας επιχειρηματικής αγοράς αναφορικά με τη χρήση των αναλωσίμων εκτύπωσης. Από το εάν χρησιμοποιούν γνήσια ή μη, τον τρόπο με τον οποίο τα επιλέγουν, την συχνότητα, το πως και από πού τα προμηθεύονται, καθώς επίσης και τους λόγους που θα έπειθαν τους επαγγελματίες να σταματήσουν τη χρήση μη γνήσιων αναλωσίμων. Αυτά, και άλλα πολλά, αποτυπώνονται στην πρώτη πανελλήνια έρευνα που πραγματοποίησαν από κοινού το περιοδικό Tech Channel Partner και το BizTech.gr σχετικά με τα αναλώσιμα εκτύπωσης.

 

Πραγµατικό… ντέρµπι αποδεικνύεται η επιλογή γνήσιων αναλωσίµων εκτύπωσης (µελάνια, toner) έναντι της χρήσης εναλλακτικών λύσεων εκ µέρους των ελληνικών επιχειρήσεων, µε την ποσοστιαία διαφορά να κινείται σε ιδιαίτερα περιορισµένα επίπεδα, στα όρια του στατιστικού λάθους! Όσο για την συχνότητα µε την οποία προµηθεύονται τα προαναφερθέντα αναλώσιµα εκτύπωσης, οι εγχώριες εταιρείες δείχνουν να κινούνται στο «ασύµβατο» δίπολο: κάθε τρίµηνο – όποτε απαιτηθεί, ενώ περίπου ισορροπηµένα δείχνουν τα στοιχεία σχετικά µε το από πού προµηθεύονται τα απαιτούµενα αναλώσιµα, δείχνοντας αυξηµένο βαθµό εµπιστοσύνης στους σταθερούς ΙΤ συνεργάτες τους, ενώ το λιανεµπόριο ακολουθεί σε πολύ κοντινή απόσταση. Αίσθηση προκαλεί και η διαπίστωση πως οι επαγγελµατίες αντιµετωπίζουν -περίπου- ως… αναγκαίο κακό την επιλογή και χρήση γνήσιων αναλωσίµων εκτύπωσης, τη στιγµή όµως που ταυτόχρονα δηλώνουν πως το πραγµατοποιούν γιατί θέλουν να είναι απόλυτα σίγουροι για την επιλογή τους! Τα παραπάνω «αποκαλυπτικά» στοιχεία προκύπτουν µε βάση τα αποτελέσµατα της πρώτης πανελλήνιας έρευνας που διενήργησε το περιοδικό Tech Channel Partner και το BizTech.gr αναφορικά µε τη χρήση των αναλωσίµων εκτύπωσης.

 

Στα υπέρ η τεχνολογική εξέλιξη

Το κόστος, η ποιότητα, η διάρκεια, η πιστότητα, η καθαρότητα των εκτυπώσεων, η εξοικονόµηση σε υλικά και ρεύµα αποτελούν σήµερα ορισµένα από τα καίριας σηµασίας ζητήµατα που απασχολούν τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου µεγέθους και τοµέα δραστηριοποίησης. Πολλώ δε µάλλον, όταν επιχειρείται η συγκράτηση του κόστους µε κάθε τρόπο, αλλά και η ταυτόχρονη διατήρηση της ποιότητας στο θέµα των εκτυπώσεων σε ένα υψηλό επίπεδο. Έννοιες αντιφατικές, ιδιαίτερα κρίσιµες όµως στο σύνθετο επιχειρηµατικό τοπίο µέσα στο οποίο και καλούνται να λειτουργήσουν.

 

Σήµερα, ενδεχοµένως περισσότερο από ποτέ, η αξία των γνήσιων αναλωσίµων και της χρήσης τους εκ µέρους της επιχειρηµατικής αγοράς αποτελεί µονόδροµο, καθώς η τεχνολογία των πάσης φύσεως µηχανηµάτων έχει εξελιχθεί σε σηµαντικό βαθµό, η πιστότητα προσεγγίζει το… απόλυτο, η διάρκεια της χρήσης τους έχει αυξηθεί, ενώ και το κόστος κινείται σε ανταγωνιστικά πλαίσια.

 

Βέβαια, δεν λείπουν και οι περισσότερο οικονοµικές (εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον) προτάσεις για αναγόµωση ή χρήση αµφίβολης ποιότητας µελανιών. Ωστόσο, το ζητούµενο είναι µε ποιο τρόπο µια επιχείρηση-πελάτης φτάνει στο σηµείο της απόφασης σχετικά µε το ποια λύση θα εµπιστευτεί και γιατί.

 

Ναι µεν, αλλά… για τα αυθεντικά αναλώσιµα!

Ελαφρύ προβάδισµα στην επιλογή των γνήσιων έναντι αυτών που δεν είναι, δίνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, σύµφωνα µε όσα απορρέουν από την έρευνα των Tech Channel Partner και BizTech.gr. Συγκεκριµένα, θετικό απέναντι στην χρήση γνήσιων αναλωσίµων εκτύπωσης δήλωσε το 53% των συµµετεχόντων, έναντι 47% όσων επιλέγουν µη-γνήσια µελάνια και toner. Μέγεθος, ιδιαίτερα αυξηµένο το οποίο υποδηλώνει πως οι ενδιαφερόµενοι δεν πείθονται από την συστηµατική προσπάθεια ενηµέρωσης που καταβάλλεται από τους διεθνείς κατασκευαστές και τους συνεργάτες τους σχετικά µε τους κινδύνους που διατρέχει ο εξοπλισµός τους από την χρήση µη-πιστοποιηµένων αναλωσίµων εκτύπωσης. Την ίδια στιγµή, καταδεικνύει πως η τιµή (κτήσης και χρήσης) εξακολουθεί να καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την τελική επιλογή εκ µέρους των επαγγελµατιών. Πόσο, µάλλον, στις έντονα ακραίες συνθήκες των ηµερών, υπό τις οποίες µόνο ανοδικά προβλέπεται να κινηθεί η επιλογή και χρήση µη-γνήσιων µελανιών και toner για τον εξοπλισµό εκτύπωσης.Έντονα αντιφατική είναι η εικόνα πουpie01 διαµορφώνεται στην συχνότητα µε την οποία οι επαγγελµατίες προβαίνουν στην αγορά των αναλωσίµων εκτύπωσης, καθώς η πλειοψηφία (42%) το κάνει πράξη σε τριµηνιαία βάση, ενώ σε απόσταση… αναπνοής βρίσκεται και η λογική της προµήθειας όποτε απαιτηθεί, συγκεντρώνοντας ποσοστό της τάξεως του 38%! Δείγµα πως, κάτι, που µπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για το ΙΤ Κανάλι Διανοµής και µεταπώλησης, προκειµένου να εστιάσει στις οικονοµίες κλίµακος που αναµφίβολα µπορούν να προκύψουν από την πιο οργανωµένη παρουσία στο συγκεκριµένο ζήτηµα, αλλά και στην περισσότερο οµαλή λειτουργία της ίδιας της επιχείρησης, µέσω της επάρκειας των απαιτούµενων αναλωσίµων. Σηµαντική βοήθεια µπορούν να προσφέρουν διάφοροι online (και όχι µόνο) µετρητές και αντίστοιχες εφαρµογές που έχουν αναπτύξει οι κατασκευάστριες pie02εταιρείες και δείχνουν µε τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τα οφέλη που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις από την έγκαιρη όσο και µε συνέπεια παραγγελία και προµήθεια των σχετικών αναλωσίµων. Μπορούν δε να συνδυαστούν µε εξειδικευµένες υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων. Στο ενδιάµεσο, σαφώς πιο χαµηλά ποσοστά συγκεντρώνει η επιλογή της προµήθειάς µελανιών και toner κάθε εξάµηνο, ενώ η πιθανότητα αυτό να γίνεται σε ετήσια βάση, δηλαδή µια φορά το χρόνο, κινείται στα… ρηχά συγκεντρώνοντας µόλις το 3% των απαντήσεων. Βλέπετε, σε αυτή την περίπτωση θα απαιτούνταν -µεταξύ άλλων- προγραµµατισµός άνευ προηγουµένου, ενώ αποτρεπτικά λειτουργεί και η ανάγκη εύρεση χώρου αποθήκευσής τους και της εν γένει λογικής διατήρησης στοκ.

 

Ζήτηµα ασφάλειας, αλλά και τιµής…

Μπορεί το θέµα της τιµής να αποτελεί ένα από τους κύριους (αν όχι τον πλέον σηµαντικό) παράγοντες µε βάση τους οποίους οι ελληνικές επιχειρήσεις αγοράζουν τα αναλώσιµα για εκτυπωτές, εντούτοις όµως ο λόγος για τον οποίο επιλέγουν τα γνήσια έναντι αυτών που δεν είναι ποικίλουν και δη σε σηµαντικό βαθµό. Έτσι, λοιπόν, το 45% των συµµετεχόντων στην έρευνα δήλωσαν πως τα χρησιµοποιούν µόνο όταν δεν γίνεται διαφορετικά, υποδηλώνοντας πως η αναζήτηση των µη-γνήσιων µελανιών και toner βρίσκεται ιδιαίτερα ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων τους! Σε αυτούς, προσθέστε και 10,10% που αναφέρουν πως επιλέγουν –σχεδόν- αποκλειστικά ενναλακτικές λύσεις και έχετε ανάγλυφα µια εικόνα «άρνησης» των εγχώριων επιχειρήσεων απέναντι στα γνήσια αναλώσιµα εκτύπωσης, η οποία συγκεντρώνει ποσοστό που υπερβαίνει pie03συνολικά το 55,10% των συµµετεχόντων στην έρευνα. Ήτοι, παραπάνω από τους µισούς… Αντιθέτως, το 33% των επαγγελµατιών τόνισαν πως προτιµούν τα αυθεντικά αναλώσιµα έναντι των µη-γνήσιων, καθώς µόνο κατ’ αυτό τον τρόπο νιώθουν ασφάλεια και σιγουριά για την εύρυθµη λειτουργία του εκτυπωτικού τους εξοπλισµού. Παράλληλα, ένα 11,20% δηλώνει πως τα συµβατά µε τους κατασκευαστές αναλώσιµα είναι περισσότερα και πιο εύκολα να βρεθούν.

Ένα από τα κύρια ερωτήµατα για την εγχώρια αγορά στο συγκεκριµένο θέµα είναι και από πού προµηθεύονται οι επιχειρήσεις τα αναλώσιµα για τον εκτυπωτικό τους εξοπλισµό. Και σε αυτή την πτυχή της έρευνας έντονη είναι η παρουσία της επιλογής εκ µέρους των επαγγελµατιών ενός δίπολου. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, µπορεί ο σταθερός ΙΤ συνεργάτης να «εισπράττει» την γνωριµία, την εµπιστοσύνη και τον αυξηµένο βαθµό συνεργασίας και να προηγείται στις προτιµήσεις τους µε 35%, βραχεία κεφαλή όµως, καθώς σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το λιανεµπόριο και οι αντίστοιχες αλυσίδες µε ποσοστό 27%. Σε αυτό ρόλο παίζουν δύο παράµετροι: Αφενός µεν η κατά καιρούς άκρως ανταγωνιστική τιµολογιακή πολιτική ως απόρροια της αποδεδειγµένης ισχύος σε επίπεδο αγοραστικής δύναµης και της προµήθειας µεγάλου όγκου αναλωσίµων για εκτυπωτές, αφετέρου δε η ευκολία στην προσβασιµότητά τους και δη σε περιπτώσεις αµέλειας στην διαδικασία της παραγγελίας! Αρκετά χαµηλότερα βρίσκεται ο διανοµέας pie04εξοπλισµού και προϊόντων τεχνολογίας µε 8%, ενώ τη σχετική λίστα των επιλογών ολοκληρώνουν τα ηλεκτρονικά καταστήµατα και οι ίδιοι οι διεθνείς κατασκευαστές, αµφότεροι µε 4%. Φαίνεται πως η e-πραγµατικότητα στην εν λόγω ανάγκη προµήθειας θα αργήσει (και εάν…) να φτάσει στη χώρα µας.

 

Σηµειώνεται πως η πρώτη πανελλήνια έρευνα αναφορικά µε τη χρήση των αναλωσίµων εκτύπωσης την οποία πραγµατοποίησαν από κοινού το περιοδικό Tech Channel Partner και το BizTech.gr, έχει καταγράψει ακόµη µια σειρά από ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία µπορούν να αξιοποιηθούν ανάλογα από τα στελέχη εταιρειών (διεθνών κατασκευαστών και µη) που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της εκτύπωσης, προκειµένου να αντιληφθούν καλύτερα και µε µεγαλύτερο βαθµό αξιοπιστίας τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της εγχώριας επιχειρηµατικής αγοράς στο ζήτηµα της επιλογής των αναλωσίµων (µελανιών και toner) για εκτυπωτές.

 

Άρθρο εκ μέρους της HP
JetIntelligence: Η τεχνολογία σύνθεσης γραφίτη για αποτελεσματικές επιχειρήσεις

 

Οι επιχειρήσεις σήµερα, µε στόχο να προσαρµοστούν στα δεδοµένα αλλά και στις προκλήσεις που εµφανίζονται σε ένα περιβάλλον που συνεχώς µεταβάλλεται, οδηγούµενοι από την ανάγκη µείωσης κόστους, συχνά οδηγούνται σε συµβιβασµούς. Οι συµβιβασµοί αυτοί συχνά καταλήγουν να αλλοιώνουν την ποιότητα των εκτυπώσεων και την εικόνα της επιχείρησης προς τους πελάτες της, αλλά και να αυξάνουν (αντί να µειώνουν) το κόστος λειτουργίας της.

 

Η χρήση µη αυθεντικών αναλωσίµων όχι µόνο δεν εξοικονοµεί πόρους, αλλά οδηγεί µε βεβαιότητα σε κρυφά κόστη που προκύπτουν τόσο από εκτυπώσεις κακής ποιότητας (και πολλαπλές επανεκτυπώσεις), όσο και από φθορές του εκτυπωτή. Τα µη αυθεντικά δοχεία µελάνης και γραφίτη µπορούν να υποβαθµίσουν την απόδοση του εκτυπωτή σας, αφήνοντάς σας µε εκτυπώσεις ξεθωριασµένες, µε γραµµές ή κηλίδες

 

Σε µια έρευνα χρηστών HP LaserJet, ο όµιλος Photizo Group κατέληξε ότι το 45% των πελατών που χρησιµοποιούσε δοχεία γραφίτη που δεν ήταν HP αντιµετώπιζε προβλήµατα µε αυτά τα δοχεία. Συγκεκριµένα το 17% των χρηστών ασπρόµαυρων HP LaserJet και το 20% των χρηστών έγχρωµων HP LaserJet που χρησιµοποιούσαν δοχεία που δεν ήταν HP, συχνά έρχονταν αντιµέτωποι µε δοχεία που δε λειτουργούσαν, που είχαν διαρροές ή στα οποία ο γραφίτης εξαντλείτο πρόωρα. Επιπλέον µια δοκιµή της SpencerLab απέδειξε ότι τα Αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP LaserJet που δοκιµάστηκαν, λειτούργησαν από την πρώτη φορά, και κάθε φορά, ενώ από όλα τα δοχεία γραφίτη της δοκιµής που δεν ήταν HP, το 53% παρουσίασε κάποιο πρόβληµα. Μάλιστα, το 28% ήταν «µη λειτουργικά κατά την άφιξη» ή ο κύκλος ζωής τους έληξε πρόωρα.

 

Τα προβλήµατα αξιοπιστίας που σχετίζονται µε τα δοχεία που δεν είναι HP µπορούν να δηµιουργήσουν προβλήµατα εκτύπωσης – και ακόµη να βλάψουν τον εκτυπωτή σας. Σύµφωνα µε την ίδια µελέτη του Photizo Group, περισσότεροι από 1 στους 15 πελάτες LaserJet που χρησιµοποιούσαν δοχεία που δεν ήταν HP κατέληξαν µε ζηµιές των εκτυπωτών οι οποίοι χρειάζονταν καθάρισµα ή επισκευή και το 18% αντιµετώπισε διακοπή λειτουργίας ως αποτέλεσµα προβληµάτων στο δοχείο. Η ίδια έρευνα του HP_advPhotizo Group κατέληξε επίσης ότι το 65% των χρηστών ασπρόµαυρων HP LaserJet που είχαν πρόβληµα µε ένα δοχείο γραφίτη που δεν ήταν HP, αποτάθηκαν σε µια εταιρεία ή εξωτερική πηγή για βοήθεια. Αυτό µπορεί να αποβεί δαπανηρό – άµεσα.

Αποδεικνύεται εποµένως ότι τα δοχεία που δεν είναι HP µπορεί να κοστίσουν έως δύο φορές περισσότερο από τα Αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP LaserJet αν υπολογίσετε τις επανεκτυπώσεις και τα προβλήµατα αξιοπιστίας.

Τα Αυθεντικά Αναλώσιµα HP είναι αποδεδειγµένα περισσότερο αξιόπιστα από τα µη γνήσια υποκατάστατα και είναι τα µόνα που αποδίδουν ασύγκριτη ποιότητα για εκτυπώσεις επαγγελµατικού επιπέδου.

Η ΗΡ επενδύοντας συνεχώς στην τεχνολογία εκτύπωσης, µε στόχο την µείωση του κόστους αλλά και τη βέλτιστη απόδοση των εκτυπωτικών συστηµάτων και κατ’επέκταση των επιχειρήσεων, καινοτοµεί για µία ακόµη φορά, εισάγωντας µια επαναστατική τεχνολογία εκτύπωσης για το σύγχρονο γραφείο.

Οι νέοι HP Laserjet έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν τις επιχειρήσεις πιο αποτελεσµατικές, εξοικονοµούν χρόνο, χώρο και ενέργεια. Με αυτούς η HP εισάγει την τελευταία λέξη στην τεχνολογία σύνθεσης γραφίτη:

Τα ΝΕΑ αυθεντικά δοχεία γραφίτη µε JetIntelligence. Χάρη στην τεχνολογία αυτή, οι ΗΡ LaserJets χρησιµοποιούν έως και 53% λιγότερη ενέργεια, καταλαµβάνουν έως και 40% λιγότερο χώρο,  και επανέρχονται από κατάσταση αδράνειας και εκτυπώνουν σε µόλις ένα κλάσµα του δευτερολέπτου.

Για λεπτοµέρειες, τη λίστα µε τα προϊόντα, αλλά και αναλυτικά τα ευρήµατα των ερευνών, επισκεφθείτε: www.hp.com/gr/supplies

 

Άρθρο της Αναστασίας Σόβολου , Printing Product Manager της Samsung
Υψηλή ποιότητα εκτύπωσης με τα τόνερ της Samsung

 

Τα τόνερ παίζουν σηµαντικό ρόλο τόσο στην ποιότητα των εκτυπώσεων όσο και στα λειτουργικά κόστη µιας εταιρείας. Αν σκεφτούµε τις αυξηµένες ανάγκες µίας επιχείρησης, τότε τα αναλώσιµα πρέπει να προσφέρουν αξιοπιστία και οικονοµία, sovolouποιότητα, καθώς επίσης να είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Πώς θα τα πετύχουµε όλα αυτά;

 

Η Samsung διαθέτει ευρεία γκάµα τόνερ, καλύπτοντας τις παραπάνω ανάγκες και απαιτήσεις. Οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα εκτύπωσης και απόδοση, καθώς τα αυθεντικά τόνερ της Samsung παρέχουν:

 

– Εκπληκτική ποιότητα αναπαραγωγής εικόνων

 

-Ζωντανά χρώµατα

 

-Μειωµένη κατανάλωση ενέργειας

 

-Μεγαλύτερη αντοχή

 

-Μικρότερο µέγεθος

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα αυθεντικά αναλώσιµα της Samsung προσφέρουν µεγαλύτερη διάρκεια ζωής, εξασφαλίζοντας την εκτύπωση έως και διπλάσιων σελίδων σε σύγκριση µε τα µη αυθεντικά αναλώσιµα*. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές φορές τα µη αυθεντικά τόνερ επαναχρησιµοποιούν παλιές κασέτες και φθαρµένα εξαρτήµατα, που µπορεί να σταµατήσουν να λειτουργούν ανά πάσα στιγµή ή χρησιµοποιούν ανταλλακτικά χαµηλής ποιότητας, που µπορεί ακόµα και να προκαλέσουν βλάβη στον εκτυπωτή λόγω διαρροών. Τα αυθεντικά αναλώσιµα της Samsung χρησιµοποιούν πολυµερισµένο γραφίτη υψηλής τεχνολογίας, που προσφέρει καθαρές και ευκρινείς εκτυπώσεις µε χρώµατα εκπληκτικής ποιότητας.

 

Τέλος, τα αυθεντικά αναλώσιµα της Samsung έχουν πιστοποιηθεί από την TUV και από το Buyers Laboratory LLC (www.bli.com). Συγκεκριµένα η Samsung αποτελεί τον πρώτο κατασκευαστή τόνερ παγκοσµίως που έχει λάβει πιστοποίηση TUV για την απουσία επικίνδυνων ουσιών, αλλά και τις περιορισµένες εκποµπές ρύπων. Έτσι, τα προϊόντα µας είναι πιστοποιηµένα για την απουσία επικίνδυνων χηµικών ουσιών. Επίσης για την παραγωγή του πολυµερισµένου γραφίτη χρησιµοποιείται κατά µέσο όρο 35% λιγότερη ενέργεια συγκριτικά µε το συµβατικό γραφίτη. Παράλληλα µειώνονται σηµαντικά οι  εκποµπές CO2 υλοποιώντας τη δέσµευση της Samsung για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και συνεισφέροντας στην προσπάθεια των επιχειρήσεων που επιθυµούν να είναι κοινωνικά υπεύθυνες.

 

*Πηγή: Σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από τον έγκριτο, ανεξάρτητο οργανισµό Buyers Laboratory LLC (BLI) το 2014 µε πρωτοβουλία της Samsung. Συγκεκριµένα αφορά σε συγκριτική δοκιµή του έγχρωµου εκτυπωτή laser της Samsung C410W µε τρεις σειρές δοχείων γραφίτη CMYK της Samsung συγκριτικά µε αντίστοιχα σετ δοχείων γραφίτη 14 άλλων εταιρειών.

 

Άρθρο του Μπάµπη ΠαπαβασιλείουDirector – Customer Service Delivery της Xerox Hellas
Οι παγίδες και τα κρυφά κόστη των αναλωσίµων

 

Τα αναλώσιµα µιας εκτυπωτικής συσκευής αποτελούν ένα σοβαρό κόστος για κάθε χρήστη ή επιχείρηση. Κατά συνέπεια, η απόφαση αγοράς και χρήσης «φθηνών» xeroxαναλωσίµων φαντάζει εκ πρώτης όψης µια σοφή και άµεσα αποδοτική κίνηση. Η πεποίθηση αυτή προκύπτει πρωτίστως από την ανάγκη για µείωση του κόστους.

 

Αν και η χρήση αναλωσίµων χαµηλού κόστους κτήσης ανά συσκευασία αποτελεί µια εύκολη απόφαση, τα αποτελέσµατα της οποίας από οικονοµικής πλευράς είναι άµεσα ορατά, στην πραγµατικότητα αυτή η φαινοµενικά εύλογη διέξοδος εξοικονόµησης πόρων κρύβει αρκετές παγίδες και έχει σηµαντικά παράπλευρα κόστη, ειδικά στις περιπτώσεις συσκευασιών αµφιβόλου προελεύσεως.

 

Αναλύοντας την εικόνα περισσότερο θα διαπιστώσει κανείς ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για να προτιµήσει κανείς τα γνήσια αναλώσιµα επώνυµων κατασκευαστών συσκευών εκτύπωσης.

 

Κόστος, ποιότητα, προστασία και απόδοση!

Παρόλο που ο µέσος χρήστης θεωρεί βασικό κριτήριο για την προµήθεια αναλωσίµων την τιµή αγοράς τους, συνήθως παραβλέπει ένα κρισιµότερο παράγοντα που είναι η αναµενόµενη διάρκεια του αναλωσίµου. Τα αναλώσιµα επώνυµων κατασκευαστών συσκευών εκτύπωσης έχουν συγκριτικά µεγαλύτερη διάρκεια, άρα χαµηλότερο κόστος ανά σελίδα από τα αµφιβόλου προελεύσεως. Κατά συνέπεια η σύγκριση σε βάση κόστους µε την τιµή αγοράς της συσκευασίας αναλωσίµου, αποτελεί µεγάλο λάθος, δεδοµένου ότι ένα αναλώσιµο µε χαµηλότερη τιµή ενδέχεται να αποδίδει µικρότερη διάρκεια και κατ’ επέκταση να κοστίζει περισσότερο ανά παραγόµενη σελίδα. Συνεπώς, το κόστος ανά σελίδα είναι ο πιο αντικειµενικός τρόπος σύγκρισης κόστους για τα αναλώσιµα.

 

Τα γνήσια αναλώσιµα Xerox έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα από τον εκτυπωτή. Η ποιότητα αυτή επιτυγχάνεται βάσει διεθνών προτύπων που αναφέρονται µεταξύ άλλων στη χρωµατική αποτύπωση, την αντοχή στο χρόνο, και την απόδοση σε διαφορετικούς τύπους χαρτιού.

 

Τα γνήσια αναλώσιµα Xerox προστατεύουν τον εξοπλισµό και ταυτόχρονα µεγιστοποιούν τη διάρκεια ζωής του. Αντιθέτως, τα αναλώσιµα αµφιβόλου προελεύσεως προκαλούν φθορές στους εκτυπωτές και σοβαρά προβλήµατα στη λειτουργία τους, µε αποτέλεσµα πρόσθετα κόστη τεχνικής εξυπηρέτησης και ανάγκη για συντοµότερη αντικατάσταση. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότεροι κατασκευαστές εξαιρούν από την εγγύηση καλής λειτουργίας τη χρήση µη γνήσιων αναλωσίµων.

Η χρήση γνησίων αναλωσίµων Xerox συµβάλλουν στην περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Παράγονται λιγότερα απορρίµµατα και επιτυγχάνεται εξαιρετικό αποτέλεσµα εκτύπωσης ακόµα και σε ανακυκλωµένο χαρτί. Επίσης, το πρόγραµµα ανακύκλωσης αναλωσίµων της Xerox διασφαλίζει τη σωστή απόρριψη των άδειων συσκευασιών.

 

Τέλος δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί η έκθεση της ασφάλειας της υγείας των χρηστών σε άγνωστες και µη ελεγµένες ουσίες που χρησιµοποιούνται στα µη γνήσια και αµφιβόλου προελεύσεως αναλώσιµα, σε αντίθεση µε τα υλικά και τις διαδικασίες της Xerox που τηρούν τις υψηλότερες των προδιαγραφών ποιότητας & ασφαλείας.

 

Το ουσιαστικότερο πρόβληµα σχετικά µε τα µη γνήσια αναλώσιµα παραµένει η έλλειψη ενηµέρωσης για τους κινδύνους που προκαλούν. Κρύβουν αρκετές «παγίδες» οι οποίες, δυστυχώς, γίνονται ορατές µόνο στην πράξη. Οι χρήστες δεν  είναι επαρκώς ενηµερωµένοι για θέµατα σχετικά µε την εκτύπωση. Γι αυτό είναι σηµαντικό οι µεταπωλητές να ενηµερώνουν τους πελάτες τους ώστε να λαµβάνουν τις σωστές αποφάσεις.

 

Η χρήση αναλωσίµων επώνυµων κατασκευαστών συσκευών εκτύπωσης αποτελούν ευκαιρία για τη διατήρηση της ικανοποίησης των  πελατών των µεταπωλητών και κατ’ επέκταση µεγαλύτερη ανταπόδοση στην πώληση, ειδικότερα στη δύσκολο συγκυρία που διανύει η αγορά σήµερα.Σχετικά άρθρα

Samsung: Πρόσω ολοταχώς στο Internet of Things

Channel-Manager

Νέο ESET Remote Administrator για ακόμα πιο γρήγορη διαχείριση

Νέο business unit της Office Line για υπηρεσίες data & AI

Giorgos Athanassiadis

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης. Αποδοχή Περισσότερα