Βελτιωμενα αποτελεσματα στο 9μηνο για τη CPI

Βελτιωμένα εμφανίζονται τα αποτελέσματα του πρώτου 9μήνου της τρέχουσας χρήσης (1/7/2014-31/3/2015) της CPI, σύμφωνα με τις οικονομικές της καταστάσεις, που δημοσίευσε η εταιρεία.

 

Σε επίπεδο 9μήνου τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €170 χιλ. έναντι κερδών €100 χιλ. το αντίστοιχο περυσινό 9μηνο. Επίσης, αύξηση παρουσίασε και το EBITDA καθώς ανήλθε σε €843 χιλ. έναντι €802 χιλ. σε σχέση με την  προηγούμενη χρονιά, βελτιώνοντας την λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας κατά 5%.

 

Τα έσοδα της εταιρείας παρουσίασαν αύξηση 4% και διαμορφώθηκαν σε €10,85 εκατ. έναντι €10,44 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, με την συμμετοχή των υπηρεσιών στο σύνολο των εσόδων επίσης να αυξάνεται από 33% σε 34%.

 

H μικτή κερδοφορία της εταιρείας διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και διαμορφώθηκε σε €2,5 εκατομμύρια.

 

Τέλος, σημαντικό στοιχείο είναι η περαιτέρω μείωση του τραπεζικού δανεισμού (μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος), ο οποίος σε επίπεδο 9μήνου έχει μειωθεί σε ποσοστό 13,5% καθώς διαμορφώθηκε σε €2,76 εκατ. έναντι €3,19 εκατ. στις 30/6/2014.