Αυξηση 9% για τις πωλησεις του ομιλου Quest

Η εταιρεία Quest συμμετοχών ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του Α΄ εξαμήνου 2016, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς.

Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό (Capex) για το Α εξάμηνο του 2016 ανήλθαν σε €9.127 χιλ. έναντι €9.639 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σε ότι αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας Quest Holdings, τα έσοδα ανήλθαν σε  €3.297 χιλ. έναντι €2.334 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη €2.061 χιλ. έναντι €771 χιλ. το 2015. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €2.140 χιλ. έναντι €440 χιλ. πέρυσι. Τα κέρδη μετά από φόρους ήταν €1.802 χιλ. έναντι €357 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

 

 

Κλάδος πληροφορικής

 

Στον κλάδο της πληροφορικής οι πωλήσεις της Info Quest Technologies ανήλθαν σε €51 εκατ. έναντι €56,4 εκατ. το 2015 σημειώνοντας πτώση 9,6%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €681 χιλ. έναντι €925 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €229 χιλ. έναντι €336 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €152 χιλ. έναντι €215 χιλ. το 2015.

Οι πωλήσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος You.gr ανήλθαν σε €4,6 εκατ. ισόποσες με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Οι ζημιές προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €142 χιλ. έναντι €544χιλ., οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε €183 χιλ. έναντι €576 χιλ. και οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε €183 χιλ. έναντι €576 χιλ. το 2015.

 

Αναφορικά με την iSquare που διανέμει τα προϊόντα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο, οι πωλήσεις ανήλθαν σε €27,6 εκατ. έναντι  €23,5 εκατ. το 2015 σημειώνοντας αύξηση 17,4%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €851 χιλ. έναντι €632 χιλ. το 2015, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €682 χιλ. έναντι €533 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε €456 χιλ. έναντι σε €365 χιλ. πέρυσι. Οι πωλήσεις του iStorm, ανήλθαν σε €5,8 εκατ. έναντι €5,1 εκατ. το 2015 σημειώνοντας αύξηση 13,7%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €112 χιλ. έναντι €57 χιλ., οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε €38 χιλ. έναντι €86 χιλ. και οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε €38 χιλ. έναντι €86 χιλ. το 2015.

 

Κλείνουμε τον κλάδο της πληροφορικής με τη UniSystem. Οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε €41,6 εκατ. έναντι €33,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση 23,4%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €1.951 χιλ. έναντι €1.494χιλ., τα κέρδη προ φόρων σε €1.397 χιλ. έναντι €731 χιλ. το 2015 και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €389 χιλ. έναντι €397 χιλ. το 2015.

 

Υπόλοιποι κλάδοι

 

Οι πωλήσεις της ACS Courier ανήλθαν σε €41,6 εκατ. έναντι €39,9 τη αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση 4,5%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €4.188 χιλ. έναντι €3.390χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €3.703 χιλ. έναντι €2.395 χιλ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €2.598 χιλ. έναντι €1.193 χιλ. το 2015.

 

Τα αποτελέσματα της κατά 85% θυγατρικής Cardlink που εξαγοράσθηκε τον Ιανουάριο 2015 και δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών δικτύου τερματικών POS για ηλεκτρονικές συναλλαγές με κάρτες πληρωμών έχουν ως εξής: Οι πωλήσεις ανήλθαν σε €9,7 εκατ. έναντι €5,6 εκατ. τη αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση 73%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €2.326 χιλ. έναντι €1.363 χιλ., οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε €1.205 χιλ. έναντι € 239 χιλ., ενώ οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε €706 χιλ. έναντι €142 χιλ. το 2015.

 

Κλείνουμε με την Quest Energy η οποία ανήκει κατά 55% στην Quest Συμμετοχών και έχει ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με 5 φωτοβολταϊκά πάρκα, συνολικής ισχύος 18,2 MW. Οι πωλήσεις ανήλθαν σε €3,9 εκατ. έναντι €3,6 εκατ. τη αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €2.634 χιλ. έναντι €2.606 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €2.944 χιλ. έναντι €1.163 χιλ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €2.466 χιλ. έναντι €976 χιλ. το 2015.

 

Σημειώνεται ότι τα κέρδη προ φόρων της τρέχουσας περιόδου περιλαμβάνουν κέρδος από την πώληση της συνδεδεμένης εταιρείας Ανεμοπύλη ύψους €1,4 εκατ.