Αυξημενος τζιρος για τον ομιλο Quest

Tα οικονομικά αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2015 ανακοίνωσε η Quest Συμμετοχών από τα οποία προκύπτει ότι οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν στα €161,8 εκατ. έναντι €149 εκατ. πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 8,6%. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν τα €10, 3 εκατ. έναντι €9,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Ωστόσο τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές €1,1 εκατ. έναντι κερδών €4,2 εκατ. πέρυσι.

 

Quest Holdings

Τα έσοδα της μητρικής ανήλθαν σε €2,3 εκατ. έναντι € 2,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014, με τα κέρδη προ φόρων να πέφτουν σε €440 χιλ. έναντι € 706 χιλ. πέρυσι. Τα κέρδη μετά από φόρους ήταν €357 χιλ. από €615 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

 

Info Quest Technologies

Οι πωλήσεις παρέμειναν πρακτικά αμετάβλητες από έτος σε έτος αφού ανήλθαν σε €56,4 εκατ. έναντι €56,5 εκατ. το 2014. Τα EBITDA ήταν €925 χιλ. έναντι € 1,1 εκατ., και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €215 χιλ. έναντι €277 χιλ. το 2014.

 

Υou.gr

Ο τζίρος του You.gr σημείωσε άνοδο 7% και έφτασε τα €4,6 εκατ. έναντι €4,4 εκατ. το 2014. Ωστόσο και οι ζημιές κινήθηκαν ανοδικά αφού από €432 χιλ. το α’ εξάμηνο του 2014 ανήλθαν σε €576 χιλ. φέτος.

 

iSquare

Τα προϊόντα της Apple μοσχοπουλάνε παγκοσμίως και οι αγορές Ελλάδας και Κύπρο δεν αποτελούν εξαίρεση. Έτσι, η i Square η οποία διανέμει τα προϊόντα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο κατέγραψε πωλήσεις €23,5 εκατ. έναντι € 19,1 εκατ. το 2014 σημειώνοντας αύξηση 23%. Αντίστοιχα, τα κέρδη μετά από φόρους έφτασαν τις €365 χιλ. έναντι σε €191 χιλ. πέρυσι.

 

iStorm

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε €5,1 εκατ. έναντι €4,9 εκατ. το 2014 σημειώνοντας αύξηση 4%. Σημαντικός ήταν ο περιορισμός των ζημιών μετά από φόρους, οι οποίες έπεσαν στις €86 χιλ. έναντι €151 χιλ. το α’ εξάμηνο του 2014.

 

Όμιλος UniSystems

Με ποσοστό 3% αυξήθηκαν οι πωλήσεις του ομίλου Unisystems κατά το α’ εξάμηνο φτάνοντας τα €33,7 εκατ. έναντι € 32,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Ωστόσο τα κέρδη μετά από φόρους έπεσαν σε €397 χιλ. έναντι €1,8 εκατ. το 2014.

 

Cardlink

Τα αποτελέσματα της κατά 85% θυγατρικής Cardlink, που εξαγοράσθηκε τον Ιανουάριο 2015 και δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών δικτύου τερματικών POS για ηλεκτρονικές συναλλαγές με κάρτες πληρωμών, ήταν εντυπωσιακά αφού οι πωλήσεις ανήλθαν σε €5,6 εκατ. έναντι €4,6 εκατ. τη αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Αντίστοιχα, οι ζημιές μετά από φόρους περιορίστηκαν σε €142 χιλ. έναντι ζημιών €239 χιλ. το 2014.

 

ACS Courier

Στον κλάδο των ταχυμεταφορών οι πωλήσεις σημείωσαν οριακή άνοδο σε €39,9 εκατ. έναντι € 39 εκατ. τη αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης αλλά τα κέρδη μετά από φόρους έπεσαν σε €1,2 εκατ. έναντι € 2,2 εκατ. το 2014.