Ανοιγει τα φτερα της στην Ευρωπη η UniSystems

‘Ένα σημαντικό έργο ανέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει η Uni Systems, θέτοντας σε ισχύ δύο συμβάσεις-πλαίσιο εκτιμώμενης αξίας €41εκατ. για την υλοποίηση του έργου “ITS14–External provision of IT services”. Συγκεκριμένα, η ανάθεση αφορά σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υποδομών ΤΠΕ και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων, με μέγιστη διάρκεια συμβολαίων τα πέντε χρόνια.

 

Το μερίδιο συμμετοχής της Uni Systems υπολογίζεται σε €11,5 εκατομμύρια. Επιπλέον, η Uni Systems συμμετέχει ως εταίρος σε κοινοπραξίες στις οποίες απονεμήθηκε η δεύτερη θέση στο μηχανισμό υλοποίησης δύο συμβολαίων, που αφορούν σε αξιολόγηση προϊόντων, έλεγχο, προσαρμογή και υλοποίηση συστημάτων με συνολική ανακοινωθείσα αξία €21,5 εκατ., και σε αρχιτεκτονική συστημάτων, μεθοδολογία, διασφάλιση ποιότητας και ελέγχου με συνολική ανακοινωθείσα αξία € 13,9 εκατομμυρίων.