Ανοιγει πανια στον κλαδο της ναυτιλιας η Globo

Συμφωνία συνεργασίας με την Danaos Management Consultants για την ανάπτυξη mobile εφαρμογών που θα αποτελούν μέρος της “DanaosONE”, ολοκληρωμένης πλατφόρμας e-servicing για τον κλάδο της ναυτιλίας, υπέγραψε η Globo. Σε πρόσφατη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, οι δύο εταιρείες παρουσίασαν σε εκπροσώπους του κλάδου τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα πλατφόρμα και η πρώτη mobile εφαρμογή “Oil Record Book”.

 

Ειδικότερα, με την πλατφόρμα “DanaosONE”, οι ναυτιλιακές εταιρείες μπορούν να διασυνδέσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες με τους συνεργάτες τους και με τρίτες εταιρείες, σε πραγματικό χρόνο, μέσω ενός ενεργού ευρετηρίου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ενοποίηση των διαφόρων συστημάτων που χρησιμοποιούν οι ναυτιλιακές εταιρείες για τις εσωτερικές τους διαδικασίες.

 

Η η εφαρμογή “Oil Record Book” της “DanaosONE” επεκτάθηκε και στις κινητές συσκευές, συνδράμοντας ουσιαστικά στην προσπάθεια των ναυτιλιακών εταιρειών για συμμόρφωση με τους Διεθνείς Κανονισμούς (MARPOL Annex I) για την πρόληψη της μόλυνσης των υδάτων. Στην πράξη πρόκειται για μία εφαρμογή που λειτουργεί ως ηλεκτρονικό ημερολόγιο εντός του συστήματος του πλοίου όπου καταγράφονται σημαντικές πληροφορίες όπως η συλλογή, η διαχείριση και η κατακράτηση των πετρελαϊκών καταλοίπων. Παράλληλα, μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών υπολογίζονται διάφορες συνιστώσες, όπως τα επίπεδα στάθμης των πετρελαίων, ενώ προειδοποιήσεις ενημερώνουν τον χρήστη για περιπτώσεις εσφαλμένων καταχωρήσεων. Όλη η απαιτούμενη πληροφορία είναι πλέον προσβάσιμη μέσω οποιασδήποτε mobile συσκευής από τα στελέχη των Ναυτιλιακών Εταιριών, αλλά και τους ανά τον κόσμο ειδικευμένους συνεργάτες.

 

Για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των εφαρμογών χρησιμοποιείται, η πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών GO!AppZone.