Ανανεωμενη online παρουσια για τη Globo

Με στόχο την πλήρη περιγραφή των end-to-end λύσεις της εταιρείας, την εύκολη πλοήγηση αλλά και την ενισχυμένη πληροφόρηση για λύσεις και υπηρεσίες γύρω από τα mobile apps, το globoplc.com ανανεώθηκε σημαντικά.

 

Επιπλέον, δεδομένης της προτεραιότητας που δίνεται από τις επιχειρήσεις στην ανάπτυξη εφαρμογών, το website δίνει έμφαση στις σχετικές λύσεις – από το γρήγορο σχεδιασμό και δημιουργία μίας εφαρμογής μέσα από την πλατφόρμα ανάπτυξης GO!AppZone, μέχρι την παροχή Professional Services για τη σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση mobile apps. Σημαντικό ρόλο έχουν βεβαίως και οι λύσεις Enterprise Mobility Management που επικεντρώνονται στην ασφάλεια και τον κεντρικό έλεγχο συσκευών, δεδομένων και εφαρμογών.

 

Μέσω του νέου website η εταιρεία στοχεύει σε μια άνετη εμπειρία πλοήγησης για το χρήστη, προσφέροντας εύκολη και άμεση πρόσβαση στις διαθέσιμες πληροφορίες. Σημαντικό στοιχείο της ανανέωσης αποτελεί ο περιορισμός του αριθμού των webpages, χωρίς, όμως, να θυσιάζεται το διαθέσιμο περιεχόμενο. Επίσης, έχει δοθεί προτεραιότητα σε περιεχόμενο εκπαιδευτικού και ενημερωτικού χαρακτήρα, που μπορεί να βοηθήσει κάθε επαγγελματία να αξιολογήσει τις λύσεις enterprise mobility και να κατανοήσει τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει για την επιχείρησή του.

 

Τέλος, βασικό γνώμονα των ανανεωτικών αλλαγών αποτέλεσε η ανάγκη ενημέρωσης, όχι μόνο ανθρώπων της τεχνολογίας, αλλά και άλλων ρόλων, όπως Marketing, Sales, HR.

 

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη