Αναδιοργανωση και στη Samsung Ελλας

Τον αντίκτυπο της παγκόσμιας αναδιοργάνωσης της Samsung βιώνει το ελληνικό γραφείο της εταιρείας, με εξορθολογισμό των δαπανών και αναπόφευκτα περικοπές σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού.

 

Έτσι, λοιπόν, η Samsung προχωρά σε σημαντική αναδιοργάνωση σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά αυτό που αφορά την ελληνική αγορά είναι τα τεκταινόμενα επί ευρωπαϊκού εδάφους. Και αυτά περιλαμβάνουν την “ενοποίηση” πολλών τοπικών εταιρειών κάτω από την ομπρέλα μεγαλύτερων χωρών.  Στο πλαίσιο αυτό η ελληνική θυγατρική τίθεται υπό την επίβλεψη της “ιταλικής” Samsung.

 

Οι εν λόγω αλλαγές επηρεάζουν περίπου 35 εργαζόμενους της Samsung στην Ελλάδα, με ορισμένους να παραμένουν ωστόσο ως εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας.