Ανεωση συνεργασιας European Product Carriers & Intersys

Για τα επόμενα πέντε έτη, ανανέωσε τη συνεργασία της η ναυτιλιακή European Product Carriers με την Intersys, επίσημη αντιπρόσωπο των Business Imaging & Professional Print λύσεων της Canon.

Οι υπηρεσίες MPS της Intersys με εξοπλισμό της Canon δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να θέσουν τις εκτυπώσεις υπό τον έλεγχό τους και να σταματήσουν την κλιμάκωση του κόστους που σχετίζεται με αυτές. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι βασικό τμήμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας αποτελούν οι εκτυπώσεις.

 

Η συνεργασία των δύο εταιριών ξεκίνησε το 2011, ενώ στην ανανέωση της σύμβασης συνέβαλαν, κατά κύριο λόγο, η μακρόχρονη και αποδεδειγμένα υψηλού επιπέδου υποστήριξη της Intersys στη διαχείριση των εκτυπωτικών αναγκών της εταιρείας, καθώς και η σημαντική εξοικονόμηση κόστους που ξεπέρασε τις αρχικές εκτιμήσεις.

Τέλος, το έργο περιλαμβάνει την ανανέωση και αναβάθμιση του εξοπλισμού των κεντρικών εγκαταστάσεων της European Product Carriers.