14 C
Athens
16/04/2021
Biztech

Έρευνα PayPal: Οι SMBs στυλοβάτες της Ελληνικής οικονομίας

Η PayPal και η Deloitte παρουσιάζουν τα ευρήματα πρόσφατης έκθεσης σχετικά με τις ευρωπαϊκές αγορές που επιδεικνύουν αξιοσημείωτη αύξηση – με τη σημαντική συνδρομή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Διαθέτοντας έναν μεγάλο αριθμό εταιρειών που οδηγούνται όλο και περισσότερο από το διαδίκτυο, η Ελλάδα επιδεικνύει  μια εντυπωσιακή αύξηση στις διαδικτυακές πωλήσεις και στην διατήρηση επαγγελματικών προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

Οι νέοι Ευρωπαϊκοί τίγρεις

Υπάρχει μια περιοχή στην Ευρώπη, η οποία εκτείνεται από την Βαλτική Θάλασσα έως και την Μεσόγειο, και ξεχωρίζει με την δυναμική οικονομική της άνθηση, την οποία τροφοδοτεί η αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και ο κλάδος των SMBs. Η PayPal ανέθεσε στην εταιρεία Deloitte να ερευνήσει ενδελεχώς την οικονομική εικόνα στην περιοχή αυτή. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας αποδείχθηκαν τόσο ενδιαφέροντα, και με ποικίλους τρόπους, εξίσου θετικά που οι συγγραφείς ονόμασαν την περιοχή «The New European Tigers».

Οι συγγραφείς της έκθεσης μελέτησαν ενδελεχώς 13 χώρες, όλες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός από την Ελλάδα, στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης, περιλήφθηκαν οι εξής χώρες: Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχική Δημοκρατία και Φινλανδία. Τα ευρήματα της έρευνας ανατρέπουν τους γενικούς μύθους σχετικά με τις χώρες αυτές και δείχνουν το πως «Οι Νέοι Ευρωπαϊκοί Τίγρεις» αναπτύσσονται χάρη στο τοπικό ταλέντο, την αυξανόμενη διείσδυση των νέων τεχνολογιών, την ανάπτυξη του κλάδου των SMBs και, κυρίως, στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου.

 

Η δύναμη των micro-SMBs στην Ελλάδα

Η ανερχόμενη οικονομική δύναμη της περιοχής είναι εμφανής μέσω της αυξανόμενης παραγωγικότητας – είναι κατά 9% υψηλότερη  σε σχέση με το 2007 (ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο της ανάπτυξης των παραδοσιακών πιο ανεπτυγμένων οικονομιών της Ευρώπης). Μία στις τέσσερις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εντός Ε.Ε. (5,2 εκατομμύρια από τις συνολικά 22 εκατομμύρια επιχειρήσεις) εδρεύει σε μία από τις χώρες της περιοχής αυτής.

 

Στην Ελλάδα το 2015 υπήρχαν πάνω από 780.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο αριθμός όμως αυτός αφορά αποκλειστικά και μόνο εταιρείες με προσωπικό έως 19 άτομα. Ενώ τα στατιστικά στοιχεία για τις SMBs δεν είναι ακόμα πλήρη, το μερίδιο των «micro» επιχειρήσεων εξακολουθεί να είναι υψηλότερο από κάθε άλλη αναλυθείσα χώρα, υπογραμμίζοντας ότι ο κλάδος αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την ανάπτυξη της χώρας. Ο ρυθμός γέννησης (ο αριθμός των νέων εταιρειών με άνω των 10 υπαλλήλων ανά 1.000 ήδη υπάρχουσες) για εταιρείες με 10+ υπαλλήλους το 2015 ήταν 22,1% – σημαντικός υψηλότερος από την υπόλοιπη περιοχή και την Δυτική Ευρώπη. Σύμφωνα με την έρευνα, η οικονομία της χώρας σκοράρει πολύ υψηλά στον τομέα της καινοτομίας, με ανάλογα αποτελέσματα με εκείνα των πλέον ανεπτυγμένων αγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Τα θεμέλια της επιτυχίας

Η ταχεία ανάπτυξη των περιφερειακών οικονομιών οφείλεται εν μέρει στις επιδοτήσεις και τα προγράμματα χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες και μείωσαν σταδιακά τις προϋπάρχουσες διαφορές ανάμεσα στις εν λόγω χώρες και τα παλαιότερα κράτη-μέλη της ΕΕ. Μέσω 20 εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων, η Ελλάδα έχει διαθέσει κονδύλια ύψους 20,38 δισ. ευρώ προερχόμενα από τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, κατά την περίοδο 2014-2020. Με την εθνική συγχρηματοδότηση 4,6 δισ. ευρώ, η Ελλάδα διαθέτει έναν συνολικό προϋπολογισμό 24,98 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε ποικίλους τομείς, από την δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και την τόνωση της μετάβασης στην οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων, και τις εργασίες υποδομής στα δίκτυα μεταφορών και την ενέργεια .

 

Η οικονομική πρόοδος της περιοχής προκύπτει από πολλούς παράγοντες: ένας από αυτούς είναι η ανάπτυξη της ψηφιακής υποδομής (το 2017 πάνω από το 80% των νοικοκυριών στις χώρες που μελετήθηκαν διέθεταν Internet, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2008 ήταν κάτω του 50% ). Κατά τα τελευταία 11 χρόνια, οι τοπικές εταιρείες έχουν βιώσει αύξηση άνω του 200% στο διαδικτυακό εμπόριο, και το μερίδιο των εταιρειών που δέχονται ηλεκτρονικές παραγγελίες έχει αυξηθεί κατά 81% . Επίσης, το μερίδιο των ατόμων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει ανέβει κατά 100% την τελευταία δεκαετία (σε σύγκριση με το ποσοστό 40% σε άλλες χώρες της ΕΕ). Σήμερα, ένας στους τέσσερις πελάτες που κάνει online αγορές στην Ευρώπη προέρχεται από την αναλυθείσα στην έκθεση περιοχή.

Αναφορικά με τις διαδικτυακές πωλήσεις, ο κλάδος των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων πλησιάζει τον μέσο όρο της περιοχής, με υψηλό ρυθμό βελτίωσης σε νευραλγικούς τομείς. Σύμφωνα με στοιχεία της PayPal, οι βασικές κατηγορίες online πώλησης για τις ελληνικές εταιρείες είναι οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες και η μόδα, ενώ οι πιο γρήγορα ανερχόμενες αγορές διαδικτυακών εξαγωγών είναι η Μεγάλη Βρετανία, οι ΗΠΑ και η Γερμανία.

 

Δεύτερον, η υψηλή ανταγωνιστικότητα των εργαζομένων είναι ισοδύναμη με τα υψηλά τυπικά προσόντα τους. Συγκεκριμένα, το κόστος εργασίας στην περιοχή είναι χαμηλότερο και βρίσκεται ούτε στο 1/3 των εξόδων του πακέτου παροχών στην Δυτική Ευρώπη. Επίσης, υπάρχει η ξεκάθαρη δυναμική για την αξιοποίηση του τοπικού ταλέντου, λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περιοχή διαμένει σχεδόν το 22% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με παρόμοιο τρόπο, η περιοχή έχει δει σημαντική ανάπτυξη στις δεξιότητες και την απόδοση των πολιτών της (κατά τα πρόσφατα χρόνια, οι πολίτες της περιοχής έχουν αποκτήσει πιστοποιήσεις ΙΤ με διπλάσιο ρυθμό από την υπόλοιπη Ευρώπη).

 

Οι χώρες της περιοχής επωφελούνται από την Ενιαία Αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία και διευκολύνει την ελεύθερη διακίνηση των κατοίκων, των αγαθών και των υπηρεσιών. Σήμερα, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την πηγή σχεδόν των μισών εξαγωγών. Παράγουν το 49% της συνολικής αξίας των πωληθέντων αγαθών και υπηρεσιών (κατά τέσσερις μονάδες παραπάνω σε σχέση με την Δυτική Ευρώπη). Ενώ η Ελλάδα βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο εξαγωγών (53 δισ. ευρώ), με 18.200 εξαγωγείς, τουλάχιστον το 98% εξ αυτών είναι SMBs , επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη ωριμότητα του καίριου αυτού κλάδου. Το μερίδιο των SMBs σε όγκο εξαγωγών στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερο από εκείνο της περιοχής που μελέτησε η Deloitte, και υψηλότερο από τον μέσο όρο της Δυτικής Ευρώπης.

Σχετικά άρθρα

Ένας στους τέσσερις cloud providers δεν θα υπάρχει το 2015

Kitriniaris

Σημαντική ανάπτυξη για την αγορά υπολογιστών το 2Q18

EMC: Περισσότερη “ελευθερία” και κίνητρα στους resellers της ΕΜΕΑ

Kitriniaris

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης. Αποδοχή Περισσότερα