15.2 C
Athens
03/03/2021
Biztech

Έρευνα PayPal: Η θέση των ελληνικών SMB στην ψηφιακή Ευρώπη

Η Λευκή Βίβλος «Η Ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων στην Ευρώπη» που έδωσε στη δημοσιότητα η PayPal περιλαμβάνει ανάλυση των δεδομένων από 157.636 μικρές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το PayPal, προκειμένου να δέχονται ψηφιακές πληρωμές ανάμεσα στα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι όπου και να εδρεύει μια επιχείρηση, αναπτύσσεται με τον ίδιο ρυθμό, χάρη στην ψηφιακή οικονομία, τις ευκαιρίες εξαγωγών και τις on-line λύσεις πληρωμών. Τα στοιχεία της Λευκής Βίβλου δείχνουν ότι οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις από την Ε.Ε. που κάνουν χρήση PayPal και εδρεύουν σε αστικά κέντρα αναπτύχθηκαν με ιδιαίτερα παρόμοιους ρυθμούς (14%) σε σχέση με εκείνες που βρίσκονται σε περιοχές της επαρχίας (12%). Άραγε οι επιχειρηματίες αξιοποιούν ανάλογα τις διαθέσιμες ευκαιρίες εξέλιξης;

 

Στην Ελλάδα, μόλις το 11% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αξιοποιεί τα οφέλη των ευκαιριών που ενέχει η διαδικτυακή πώληση προϊόντων και υπηρεσιών – το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ε.Ε. που κυμαίνεται στο 17% . Την ίδια στιγμή, το διασυνοριακό εμπόριο αναμένεται να αυξηθεί κατά 27% ετησίως, αγγίζοντας το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια έως το 2020.

 

Η επιχείρησή σας μπορεί να λειτουργήσει όπου και να βρίσκεται

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου παρέχει περισσότερες ευκαιρίες επέκτασης στους επιχειρηματίες, τόσο εντός της Ε.Ε. όσο και διεθνώς. Και όσοι μάλιστα αποφασίζουν να τις εκμεταλλευτούν δεόντως, επιβραβεύονται αναλόγως. Η ανάλυση δείχνει ότι οι εξαγωγείς που κάνουν χρήση PayPal αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό (14,3%), σε σύγκριση με τις παραδοσιακές offline επιχειρήσεις (2%) στην Ευρώπη. Οι επιτυχείς δραστηριότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι σημαντικές για την οικονομία – σύμφωνα με τις πηγές της Λευκής Βίβλου, τόσο στην Ελλάδα όσο και την Ε.Ε. οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων.

Εντούτοις, οι ευρωπαϊκές SMBs απασχολούν τα δύο τρίτα του ανθρώπινου δυναμικού. Τα τελευταία πέντε χρόνια οι ευρωπαϊκές SMBs ευθύνονται για τη δημιουργία περίπου του 85% των νέων θέσεων εργασίας.

 

Η παγκόσμια επέκταση αποτελεί επιθυμία και στόχο για κάθε επιχειρηματία, εφόσον διατίθεται να επωφεληθεί των διαθέσιμων on-line ευκαιριών και εργαλείων. Για παράδειγμα, οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναπτύσσονται διαρκώς και βρίσκουν συνέχεια νέους τρόπους για να κάνουν τη διαφορά εκτός συνόρων. Σύμφωνα με εσωτερικά στοιχεία της PayPal, άγγιξαν έναν συνολικό όγκο πληρωμών της τάξης του 36,3% εκτός Ε.Ε., ποσοστό που κατατάσσει τις ελληνικές ΜμΕ στην 6η θέση ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες της εν λόγω ανάλυσης – πάνω από τη Γαλλία (36,20%) ή τη Γερμανία (34,40%), εντούτοις έχουν ακόμα πολύ δρόμο μπροστά τους, σε περίπτωση που προτίθενται να φτάσουν τις 3 κορυφαίες χώρες, όσον αφορά τις εξαγωγές εκτός Ε.Ε.: Ηνωμένο Βασίλειο (59%), Νορβηγία (57,1%) ή Τσεχική Δημοκρατία (53%).

 

Οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούσαν ανέκαθεν την καρδιά και τον μοχλό ανάπτυξης και της ελληνικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνθέτουν την ίδια τη ραχοκοκαλιά της ανάπτυξης εντός της Ε.Ε., συνεισφέρουν στο 57% της προστιθέμενης αξίας στην Ε.Ε. συνολικά και τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. με την υψηλότερη συχνότητα ίδρυσης SMBs, βιώνουν και μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη.Marcin Glogowski, general manager της PayPal για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

 

Οι μικροεπιχειρήσεις ωθούν την μακροοικονομία

Το Web παρέχει τη δυνατότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των μεγεθών να αποκτήσουν πρόσβαση σε πάνω από 4,1 δισεκατομμύρια πελάτες σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται ενεργά σε διεθνές επίπεδο εντός της Ε.Ε. αναπτύσσονται με την διπλάσια τουλάχιστον ταχύτητα σε σχέση με εκείνες που περιορίζονται σε πωλήσεις αποκλειστικά και μόνο στην εγχώρια αγορά.

 

Όπως αναφέρει και ο Marcin Glogowski, general manager της PayPal για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη σε μια εποχή ταχείας διασύνδεσης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαθέτουν πολλαπλές – εύκολα προσβάσιμες και άμεσα διαθέσιμες – ευκαιρίες, καθώς τα εργαλεία τεχνολογικής φύσης τις βοηθούν να προσεγγίσουν νέους πελάτες παγκοσμίως, συμπληρώνοντας: «Η αξιοποίησή τους είναι καίριας σημασίας για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του αδιάκοπου αγώνα για νέες πωλήσεις. Μία μεσαία ελληνική εταιρεία αντίστοιχου μεγέθους διενεργεί πωλήσεις μέσω PayPal σε 17 αγορές του εξωτερικού, πράγματι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός αναφορικά με τις χώρες της έρευνας – περισσότερες από το Ηνωμένο Βασίλειο (13 αγορές) ή τη Γερμανία (11 αγορές)».

 

Οι εταιρείες που κάνουν χρήση PayPal είναι πιο δραστήριες στο εξωτερικό από τις παραδοσιακές offline επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις εντός Ε.Ε. που πραγματοποίησαν εξαγωγές με PayPal απέστειλαν περίπου τις μισές (41,4%) των διεθνών πωλήσεων σε κράτη εκτός Ε.Ε., ενώ το 58% των εξαγωγών τους καταλήγει σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. Αντιθέτως, μόλις το 28% των παραδοσιακών εξαγωγέων από SMBs στην Ε.Ε. εμπορεύονται σε μια ή παραπάνω χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Εσωτερικής Αγοράς. Τα στοιχεία αποδεικνύουν επίσης ότι παρατηρείται σημαντική ανάπτυξη στην περίπτωση των επιχειρήσεων της PayPal που συναλλάσσονται με χώρες εκτός Ε.Ε., σε σύγκριση με όσες δραστηριοποιούνται μόνο σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. (15% και -10% αντίστοιχα). Σύμφωνα με εσωτερικά στοιχεία της PayPal, στην Ελλάδα το 63,7% των εξαγωγών από SMBs αφορά την Ε.Ε., ενώ το 36,3% των διεθνών πωλήσεών τους καταλήγει σε χώρες εκτός Ε.Ε.

 

Σημαντικά ευρήματα της έρευνας

• Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνιστούν το 99% του συνόλου των εταιρειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέχοντας τα 2/3 των θέσεων εργασίας και αποτελώντας κινητήρια δύναμη για την οικονομία της περιοχής αυτής.

• Το 25% των ΜμΕ από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ασχολείται με το διασυνοριακό εμπόριο, ενώ το 84% εξ αυτών κάνει χρήση της PayPal.

• Όσες ελληνικές εταιρείες πωλούν τα προϊόντα τους online με την PayPal αναπτύσσονται με επτά φορές ταχύτερο ρυθμό σε σύγκριση με εκείνες που διεξάγουν τις δραστηριότητές τους offline – επιπλέον, πάνω από το 1/3 (36,3%) των διεθνών πωλήσεών τους καταλήγει σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Σχετικά άρθρα

Στροφή στα κέρδη για την CPI το 9μηνο

Kitriniaris

Συμβατές με τα «ηλεκτρονικά βιβλία» οι εφαρμογές Prisma Win

Giorgos Athanassiadis

Samsung: Δύσκολη χρονιά το 2016

Channel-Manager

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης. Αποδοχή Περισσότερα