Εργο €200 εκατ. για την Intrasoft International

Εδραιώνει περαιτέρω την παρουσία της στα έργα για επίσημους ευρωπαϊκούς φορείς η Intrasoft International, καθώς κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει επιλέχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υλοποιήσει σύμβαση-πλαίσιο αξίας €196 εκατ. για την παροχή εξωτερικών υπηρεσιών ανάπτυξης, μελέτης και υποστήριξης των πληροφοριακών του συστημάτων (ITS14 – Τμήμα 3).

 

Η συγκεκριμένη σύμβαση-πλαίσιο θεωρείται από τις μεγαλύτερες στην αγορά παροχής υπηρεσιών τεχνολογίας των πληροφοριών της ΕΕ, ενώ η συμμετοχή της Intrasoft εκτιμάται στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού της κοινοπραξίας. Η κοινοπραξία περιλαμβάνει επίσης την εταιρία CGI Luxembourg και σύμβαση είναι μέγιστης διάρκειας πέντε ετών.

 

Στο πλαίσιο του έργου, η Intrasoft International θα παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού, παροχής συμβουλών, ανάπτυξης και υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανάπτυξης νέων πληροφοριακών συστημάτων καθώς και προσαρμογής υφιστάμενων συστημάτων. Ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνει και ενοποίηση με άλλες εφαρμογές. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται κυρίως στις εγκαταστάσεις του σε Λουξεμβούργο, Βρυξέλλες και Στρασβούργο. Στο πλαίσιο αυτής της σύμβασης, η κοινοπραξία θα παρέχει υπηρεσίες σε μια σειρά άλλων οργανισμών και φορέων της ΕΕ, εκτός από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη