Εργο cloud της Qualisys Software στην Independent Corporations

Η Qualisys Software υλοποίησε το “MyManager Εμπορικό” για λογαριασμό της εταιρείας Independent Corporations η οποία ασχολείται με το διεθνές διαμεσολαβητικό εμπόριο και την παροχή υπηρεσιών στο τομέα του ανθρώπινου δυναμικού. Το έργο αφορούσε τόσο την εγκατάσταση όσο και την εκπαίδευση της χρήσης της λύσης. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η υλοποίηση έγινε στο cloud, πράγμα που επιτρέπει την ανάπτυξη του συστήματος οριζόντια στα νέα υποκαταστήματα με ελάχιστο εξοπλισμό.

 

Η λύση της Qualisys Software καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης αποθεμάτων για τα προϊόντα που εισάγονται σε διάφορους αποθηκευτικούς χώρους, την ταχεία έκδοση φορολογικών παραστατικών στην λιανική και την παρακολούθηση των πωλητών.