Εργο της Uni Systems με ευρωπαϊκο… αερα

Σημαντική σύμβαση πλαίσιο  για την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (European Chemicals Agency-ECHA) υπέγραψε πρόσφατα κοινοπραξία με επικεφαλής τη UniSystems.

 

Το έργο που υλοποιείται για τον ECHA είναι συνολικής αξίας €5,2 εκατ. και διάρκειας τεσσάρων ετών. Στο πλαίσιο υλοποίησής του η UniSystems ως επικεφαλής και η Trasys S.A. ως εταίρος στην κοινοπραξία, παρέχουν υπηρεσίες για πληροφοριακά συστήματα, η πλειοψηφία των οποίων είναι εφαρμογές JEE σχεδιασμένες για το συγκεκριμένο οργανισμό. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν συγκεκριμένα σε υπηρεσίες ανάπτυξης, συντήρησης και υποστήριξης, υπηρεσίες υλοποίησης, παραμετροποίησης και διαχείρισης περιβαλλόντων υποδομής και υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων και παραγωγικών.